Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The role of platelet indices as early prognostic factor in ectopic pregnancy cases [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 201-205 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.83704  

The role of platelet indices as early prognostic factor in ectopic pregnancy cases

Lebriz Hale Aktün1, Nilay Karaca2, Yaşam Kemal Akpak3
1Medipol University, Medical Faculty, Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Turkey
2İstinye University, Health Application and Research Center, Gaziosmanpaşa Branch, Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Turkey
3Health Sciences University, Tepecik Training and Research Hospital,Obstetrics and Gynecology, İzmir, Turkey

The aim of the study is to evaluate changes in serum levels of platelet indices such as mean platelet volume (MPV) and platelet distribution width (PDW) in ectopic pregnancy and to investigate whether changes in MPV and PDW have predictive value in ectopic pregnancy. Retrospective analysis of 113 tubal ectopic pregnancies (26 ruptured and 87 unruptured) and 74 healthy pregnant women in the first trimester were included in the study. The hemoglobin, hematocrit, thrombocyte level, MPV, PDW were analyzed. In the result, thrombocyte counts were significantly lower in ruptured ectopic pregnancy than in unruptured ectopic pregnancies and control groups (p< 0,01). MPV levels were lower in the ruptured ectopic pregnancy than in the control group, but there was no significant difference between the groups (p = 0,616). PDW levels were higher in ruptured ectopic pregnancy compared to the control group, but there was no statistically significant difference between the three groups (p = 0,451). The platelet counts tend to be lower in ruptured ectopic pregnancy and indicate platelet consumption in the inflamed area. MPV appears to be lower in ruptured ectopic pregnancy, suggesting possible high grade inflammation in the pathology. Our preliminary results suggest that MPV levels may decrease and PDW levels may increase in ruptured ectopic pregnancies. However, further work is needed to define the usefulness of platelet indices in the diagnosis and clinical follow-up of ectopic pregnancies.

Keywords: Ectopic pregnancy, platelet count, mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW)


Ektopik gebelik olgularında erken prognostik faktör olarak trombosit indekslerinin rolü

Lebriz Hale Aktün1, Nilay Karaca2, Yaşam Kemal Akpak3
1Medipol Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Doğum Ana Bilimdalı, İstanbul, Türkiye
2İstinye Üniversitesi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gaziosmanpaşa Şubesi, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, 35180, İzmir, Türkiye

Bu çalışmanın amacı,ektopik gebelikte ortalama trombosit hacmi (MPV) ve trombosit dağılım genişliği (PDW) gibi trombosit indekslerinin serum düzeyindeki değişimleri değerlendirmek ve MPV ve PDW'deki değişikliklerin ektopik gebelikte öngörü değeri taşıyıp taşımadığını araştırmaktır. Retrospektif olarak 2013 yılı ile 2016 yılları arasında kliniğimize başvuran 113 tubal ektopik gebeliği olan hastalar (26 rüptür ve 87 rüptür olmamış) ve ilk trimesterde 74 sağlıklı gebeliği olan kadınlar çalışmaya alındı.Toplam 187 gebenin hemoglobin, hematokrit, trombosit düzeyi, MPV, PDW ile ilgili laboratuvar verileri analiz edildi. Trombosit sayıları, rüptüre olmuş ektopik gebelikte, rüptüre olmamış ektopik gebelikler ve kontrol gruplarına göre anlamlı derecede düşük bulundu (p< 0,01). MPV düzeyleri, özellikle rüptüre olmuş ektopik gebelikte kontrol grubuna göre daha düşük bulunmakla birlikte, gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p = 0,616). PDW seviyeleri ise rüptüre olmuş ektopik gebelikte kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmakla birlikte üç grup arasında istatistiksel olarak önemli bir fark görülmedi (p = 0,451). Sonuç olarak trombosit sayıları, rüptüre olmuş ektopik gebelikte daha düşük olma eğilimi gösterir ve enflamasyon alanındaki trombosit tüketimini göstermektedir. MPV değerleri ise, patolojide olası yüksek dereceli inflamasyonu düşündüren rüptüre ektopik gebelikte daha düşük gözükmektedir. Ön sonuçlarımız, rüptüre ektopik gebelik olgularında MPV düzeylerinin düşebileceğini aynı zamanda, PDW seviyelerini artırabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, ektopik gebeliğin tanı ve klinik izleminde trombosit indekslerinin yararlılığını tanımlamak için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, trombosit, ortalama trombosit volümü (MPV), trombosit dağılım genişliği (PDW)


Lebriz Hale Aktün, Nilay Karaca, Yaşam Kemal Akpak. The role of platelet indices as early prognostic factor in ectopic pregnancy cases. Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 201-205

Corresponding Author: Nilay Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved