Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Results of Routine Antenatal Screening for Cytomegalovirus at a Tertiary Center [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 167-171 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.84042  

Results of Routine Antenatal Screening for Cytomegalovirus at a Tertiary Center

Duygu TUGRUL ERSAK, Izzet OZGURLUK, Ayse Gulcin BASTEMUR, Esra GULEN YILDIZ, Selcan SINACI, Ezgi TURGUT, Ozgur KARA, Atakan TANACAN, Dilek SAHIN
University of Health Sciences Turkey, Ankara City Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey

Objective: Cytomegalovirus (CMV) is the most common viral infection. In this study, we discussed the results of pregnant women who underwent antenatal CMV screening in a tertiary center and the value of CMV antenatal screening.
Methods: For this retrospective study, the data of pregnant patients with antenatal CMV screening test results between 2019 and 2022 were obtained from hospital records. CMV immunoglobulin M (IgM), CMV IgG, anti-IgG avidity test results, amniocentesis, CMV polymerase chain reaction (PCR), and the outcome of the babies were recorded.
Results: A total of 31,912 CMV IgM and 26,969 CMV IgG tests were performed. CMV IgG seropositivity was observed in 78.99% of pregnant women, and 0.09% of the pregnant women were confirmed to have a positive CMV IgM test result. Pregnant women with positive IgM accompanying low avidity were referred to perinatology clinics for detailed ultrasonography and amniocentesis. Only 3 of the 44 pregnant women who underwent amniocentesis were confirmed to have positive CMV PCR testing.
Conclusions: CMV screening should be preserved for pregnant women with ultrasonographic findings at high risk of congenital CMV infection.

Keywords: Cytomegalovirus, antenatal screening, pregnancy, prevalence, fetal infection


Tersiyer Bir Merkezde Rutin Antenatal Sitomegalovirüs Taraması Sonuçları

Duygu TUGRUL ERSAK, Izzet OZGURLUK, Ayse Gulcin BASTEMUR, Esra GULEN YILDIZ, Selcan SINACI, Ezgi TURGUT, Ozgur KARA, Atakan TANACAN, Dilek SAHIN
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Amaç: Sitomegalovirüs (CMV), en sık viral enfeksiyondur. Bu çalışmada tersiyer bir merkezde antenatal CMV taraması yaptıran gebelerin sonuçlarını ve antenatal CMV taramasının değerini tartışmayı amaçladık.
Yöntemler: Bu retrospektif çalışma için 2019-2022 yılları arasında antenatal dönemde CMV tarama testi sonuçları olan gebelerin verileri hastane kayıtlarından elde edildi. CMV immünoglobulin M (IgM), CMV IgG, anti-IgG avidite, amniyosentez, CMV polimeraz zincirleme reaksiyonu (PZR) test sonuçları ve bebeklerin yenidoğan dönemindeki sonuçları kaydedildi.
Bulgular: Toplam 31.912 CMV IgM ve 26.969 CMV IgG testi yapılmıştı. Gebelerin %78,99’unda CMV IgG seropozitifliği görülmüş ve %0,09’unun CMV IgM test sonucunun pozitif olduğu doğrulanmıştır. Düşük aviditeye eşlik eden IgM pozitifliği olan gebeler ayrıntılı ultrasonografi ve amniyosentez için perinatoloji kliniğine yönlendirildi. Amniyosentez yapılan 44 gebeden sadece 3’ünün CMV PZR testinin pozitif olduğu doğrulandı.
Sonuçlar: Konjenital CMV enfeksiyonu açısından yüksek riskli ultrasonografik bulguları olan gebelerde CMV taraması uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sitomegalovirüs, antenatal tarama, gebelik, prevelans, fetal enfeksiyon


Duygu TUGRUL ERSAK, Izzet OZGURLUK, Ayse Gulcin BASTEMUR, Esra GULEN YILDIZ, Selcan SINACI, Ezgi TURGUT, Ozgur KARA, Atakan TANACAN, Dilek SAHIN. Results of Routine Antenatal Screening for Cytomegalovirus at a Tertiary Center. Medeniyet Med J. 2023; 38(3): 167-171

Corresponding Author: Duygu TUGRUL ERSAK, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ