Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Predictive Value of Systolic Time Intervals for Coroner Artery Stenosis after Myocardial Infarction [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 10-12

Predictive Value of Systolic Time Intervals for Coroner Artery Stenosis after Myocardial Infarction

Nilgün Akbulut1, Ayşe Gül Karaçam2, Ahmet Akın1, Birsel Kavaklı2
1Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, Istanbul
2Yapi Kredi Bank Medical Center, Istanbul

In our study, (PEP/LVET) preejection period/left ventricle ejection interval times were measured in order to detect early multiple coronary vessel injuries with left ventricle ejection
fractions over % 40 after acute myocardial infarction. All patients were performed coronary angiography to asses coronary anatomy. As a result, in patients with more than % 50 multiple proximal coroner artery stenosis, PEP/LVET ratios were significantly prolonged after isometric exercise.

Keywords: Myocard infarction, systolic time intervals


Miyokard İnfarktüsü Sonrası İzometrik Egzersiz ile Sistolik Zaman İntervallerindeki Değişimin Çok Damar Hastalarını Öngörmede Değeri

Nilgün Akbulut1, Ayşe Gül Karaçam2, Ahmet Akın1, Birsel Kavaklı2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Yapı Kredi Bankası Tıp Merkezi, İstanbul

Akut miyokard infarktüsü sonrası, % 40’ın üstünde sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonuna sahip, muhtemel çok damar hastalarını erken tanıyabilmek amacıyla, infarktüsün 7-10. günleri arası 30 hastada izometrik egzersiz öncesi ve sonrası sol ventrikül sistolik zaman intervalleri olan preejeksiyon periyodu/sol ventrikül ejeksiyon zamanı oranı (PEP/LVET) ölçüldü. Daha sonra tüm hastalara koroner anjiyografi uygulanarak koroner anatomi belirlendi. Tüm hastalar dikkate alındığında izometrik egzersiz öncesi ve sonrası (PEP/LVET) oranında anlamlı değişiklik saptanmazken, birden fazla proksimal koroner arterde % 50 diameterden fazla darlığı olan hastalarda izometrik egzersiz sonrası (PEP/LVET) oranının anlamlı olarak uzadığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, sistolik zaman aralıkları


Nilgün Akbulut, Ayşe Gül Karaçam, Ahmet Akın, Birsel Kavaklı. Predictive Value of Systolic Time Intervals for Coroner Artery Stenosis after Myocardial Infarction. Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 10-12

Corresponding Author: Nilgün Akbulut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved