Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 35 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Association Between Atherosclerosis and Monocyte/High Density Lipoprotein Ratio in Patients with Familial Mediterranean Fever [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 194-199 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.85226  

Association Between Atherosclerosis and Monocyte/High Density Lipoprotein Ratio in Patients with Familial Mediterranean Fever

Zuhal Berkdemir Çalışkan1, Ozge Telci Caklili2, YUSUF YILMAZ3, Mustafa Çalışkan3
1Umraniye Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Istanbul,Turkey
2Kocaeli State Hospital, Department Of Internal Medicine, Kocaeli, Turkey
3Istanbul Medeniyet University, Department Of Cardiology, Turkey

Objective: Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autosomal recessive disease characterized by febrile episodes caused by increased inflammatory protein levels. In diseases with subclinical inflammation such as FMF along with conventional cardiovascular risk factors oxidative stress, inflammation and endothelial damage can cause cardiovascular diseases. The monocyte/high-density lipoprotein ratio (MHR) indicates inflammation and oxidative stress due to the proinflammatory effect of the monocytes. We aimed to investigate the relationship between atherosclerosis and monocyte/HDL ratio in patient with FMF.
Material and Methods: FMF was diagnosed with Tel-Hashomer criteria. After all inclusion and exclusion criteria were applied 40 patients with FMF [21 female, median age: 37 (27-47)] and 35 controls [21 female, median age: 38 (35-40)] were recruited from -blinded for peer review. Along with MHR, coronary flow velocity reserve of the subjects was evaluated.
Results: Both groups were similar regarding age, sex, BMI, systolic and diastolic blood pressure and lipid parameters. Monocyte count (0.55 ± 0.15 vs. 0.46 ± 0.14; p value: 0.013) and monocyte/HDL ratio (0.014 (0.010-0.017) vs. 0.010 (0.008-0.013); p value: 0.003) were significantly higher in patients than controls. High sensitive-CRP was also significantly higher in patients with FMF as compared with controls.
Conclusion: As an easy method to evaluate atherosclerosis monocyte/HDL ratio may gain a role in prediction of coronary microvascular dysfunction in patient with FMF during daily clinical practice.

Keywords: atherosclerosis, familial Mediterranean fever, monocyte/high-density lipoprotein ratio, coronary flow velocity reserve


Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Hastaların Monosit/Yüksek Dansiteli Lipoprotein Oranının Ateroskleroz ile İlişkisi

Zuhal Berkdemir Çalışkan1, Ozge Telci Caklili2, YUSUF YILMAZ3, Mustafa Çalışkan3
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kocaeli Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Kocaeli, Türkiye
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Giriş
Ailevi Akdeniz Ateşi (AAA) başta periton ve plevral dokular olmak üzere birçok doku ve organı etkileyen ataklar halinde giden kronik inflamatuvar otozomal resesif bir hastalıktır. AAA gibi subklinik inflamasyonla giden hastalıklarda klasik kardiovasküler risk faktörlerinin yanı sıra oksidatif stres, inflamasyon ve endotelyal hasar da kardiyovasküler hastalık oluşumuna sebep olabilmektedir. Monosit/yüksek dansiteli lipoprotein oranı inflamasyon ve oksidatif stresi monositlerin proenflamatuar etkileri üzerinden gösterebilmektedir. Bu çalışmamızda AAA hastalarında ateroskleroz ve monosit/HDL oranını arasındaki olası bir ilişkiyi araştırdık.
Metod
Çalışmaya Haziran 2006 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında -körlük açısından belirtilmemiştir- ne başvurmuş, çalışmaya dahil edilme kriterlerini taşıyan Tel-Hashomer kriterleri ile tanı konmuş 40 AAA hastası [21 kadın, medyan yaş: 37 (27-47)] alındı. Kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyet yönünden benzer 35 sağlıklı gönüllü [21 kadın, medyan yaş: 38 (35-40)] alındı. Monosit/HDL oranı yanı sıra koroner akım rezervleri de değerlendirildi.
Bulgular
Gruplar arasında demografik özellikler açısından fark yoktu. Monosit sayısı ve monosit/HDL oranı hastalarda kontrollerden daha yüksekti [(0.55 ± 0.15 vs. 0.46 ± 0.14; p: 0.013) ve (0.014 (0.010-0.017) vs. 0.010 (0.008-0.013); p: 0.003, sırasıyla]. Yüksek sensitiviteli C reaktif protein düzeyi de hastalarda daha yüksek olarak bulundu [6.70 (2.7-15.4) vs. 1.75 (1.0-2.73), p<0.001]
Sonuç: Monosit/HDL oranı AAA olan hastalarda aterosklerozu erken tanıyabilmek için yeni bir belirteç olabilir ve günlük kullanıma uygundur.

Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz Ateşi, monosit/yüksek dansiteli lipoprotein oranı, ateroskleroz, koroner akım hızı


Zuhal Berkdemir Çalışkan, Ozge Telci Caklili, YUSUF YILMAZ, Mustafa Çalışkan. Association Between Atherosclerosis and Monocyte/High Density Lipoprotein Ratio in Patients with Familial Mediterranean Fever. Medeniyet Med J. 2019; 34(2): 194-199

Corresponding Author: Ozge Telci Caklili, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved