Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2021Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The relationship between the hopelessness and anxiety and students' nutrition while studing for [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(3): 108-114

The relationship between the hopelessness and anxiety and students' nutrition while studing for

Makbule Gezmen Karadağ1, Meral Aksoy2, Sevgi&775; Neylan Bakım3
1Hacettepe University Adult Hospital, Diet and Nutrition Department, Ankara
2Hacettepe University, Department of Nutrition and Dietetics, Ankara
3Metropolitan Florence Nightingale Hospital Gayrettepe, Istanbul

INTRODUCTION: This study was planned to determine the relationship between nutrition and hopelessness and anxiety of students who get riding for the student selective examination (SSE).
METHODS: This study was carried on 100 students (50 male, 50 female) who get riding the SSE and 100 students (50 male, 50 female) who didn’t get riding SSE in 2004-2005 education term in Yalova. The general features of students (age, cigarette-alcohol usage), weight changes, psychological changes before-during-after exam, information about nutritional story and physiological tests were taken by using a questionnaire directly asked to the students themselves.
RESULTS: We could not find a statistical important difference about having hopelessness and anxiety between the students who were going to get riding SSE and the students who were not (p<0.05). Nonetheless, when comparing the two groups of students, a significant difference is found in the nutritional status while they have hopelessness and anxiety (p<0.05). When evaluating the students’ energy, micro and macro nutrient intake according to the standards, a statistical important difference is found in protein and carbohydrate percent coming from energy, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, calcium and iron intake between the students who were get riding SSE and the students who were not (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Resulting from the centralized student selection and placement examination creates anxiety on students and causes psychological problems. This study shows that the students who didn’t get riding SSE had anxiety as much as the students who get riding the SSE.

Keywords: Adolescent, examination, hopelessness, anxiety, nutrition


Öğrenci seçme sınavına (ÖSS) hazırlanan gençlerin umutsuzluk ve kaygılarının beslenmeleriyle ilişkisi

Makbule Gezmen Karadağ1, Meral Aksoy2, Sevgi&775; Neylan Bakım3
1Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi, Diyet ve Beslenme Bölümü, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara
3Gayrettepe Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) hazırlanan öğrencilerdeki umutsuzluk ve sınav kaygısının beslenmeyle olan ilişkisini saptamak amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde Yalova ilinde lise son sınıfta olup ÖSS’ye girecek 100 öğrenci (50 kız, 50 erkek) ile girmeyecek 100 öğrenci (50 kız, 50 erkek) çalışmaya dahil edilmiştir. Öğrencilerle ilgili genel özellikler (yaş, sigara-alkol kullanımı), vücut ağırlıklarındaki değişimler, sınav öncesi-sırası-sonrasındaki fizyolojik-psikolojik durum değişiklikleri ve beslenme öyküsüne ilişkin bilgilerle psikolojik testler anket yöntemiyle doğrudan kendilerine sorarak elde edilmiştir.
BULGULAR: ÖSS’ye girecek ve girmeyecek öğrenciler arasında yaşadıkları kaygı ve umutsuzluk arasında istatistiksel açıdan önemli bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Bununla birlikte sınav döneminde, iki gruptaki öğrenciler karşılaştırıldıklarında, kaygılı iken beslenme durumlarının değişimi istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Standartlara göre öğrencilerin enerji, makro ve mikro besin alım durumları incelendiğinde ÖSS’ye girecek ve girmeyecek öğrencilerin enerjiden gelen protein ve karbonhidrat yüzdesi, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, kalsiyum ve demir alımlarında istatistiksel açıdan önemli fark görülmüştür (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Merkezi öğrenci yerleştirme sınavları ile ortaya çıkan bu sistem öğrenciler üzerinde sınav kaygısı yaratmakta ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bu çalışmada ÖSS’ye girmeyecek öğrencilerin sınava girecek olan öğrenciler kadar kaygılı ve umutsuz oldukları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, sınav, umutsuzluk, kaygı, beslenme


Makbule Gezmen Karadağ, Meral Aksoy, Sevgi&775; Neylan Bakım. The relationship between the hopelessness and anxiety and students' nutrition while studing for. Medeniyet Med J. 2009; 24(3): 108-114

Corresponding Author: Makbule Gezmen Karadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved