Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Factors triggering hepatic encephalopathy in cirrhotic patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 164-168 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.164  

Factors triggering hepatic encephalopathy in cirrhotic patients

Oğuzhan Öztürk1, İlyas Tuncer2, Levent Doğanay1, Elif Yorulmaz1, Yaşar Çolak1, Feruze Yılmaz Enç2
1Ministry of Health Istanbul Goztepe Training and Research Hospital Clinic of Gastroenterology, Istanbul
2Ministry of Health Istanbul Goztepe Training and Research Hospital, Internal Medicine and Gastroenterology, Istanbul

INTRODUCTION: Hepatic encephalopathy is a frequent complication of cirrhosis. This complication may culminate in death therefore early diagnosis and prompt treatment is essential.
METHODS: In this study, we retrospectively evaluated the predisposing factors in eighty one hepatic encephalopathy patients who were admitted to Gastroenterology ward at Istanbul Goztepe Teaching and Research Hospital in between 2005 and 2007. Case notes of the patients were reviewed and if present; any infections, constipation, electrolyte imbalance, gastrointestinal bleeding, dehydration or hepatocellular carcinoma were noted.
RESULTS: Thirty three percent of patients had an infection, 25% had constipation and 12% had electrolyte imbalance. The most common type of infection was spontaneous ascites infection (36% of the all infections). These results agreed with those reported in the previous clinical studies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Struggle against infections and constipation is pivotal for prevention and management of hepatic encephalopathy in cirrhotic patients.

Keywords: Hepatic encephalopathy, predisposing factors, spontaneous ascites infection, constipation


Sirozlu hastalarımızda hepatik ensefalopati’yi tetikleyici faktörler

Oğuzhan Öztürk1, İlyas Tuncer2, Levent Doğanay1, Elif Yorulmaz1, Yaşar Çolak1, Feruze Yılmaz Enç2
1Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hepatik ensefalopati sirotik hastalarda sık görülebilen ve ölümcül olabilen bir komplikasyondur. Bu yüzden erken teşhiş ve etyolojiye yönelik tedavi hayati önem taşımaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Has-tanesi Gastroenteroloji Kliniği’nde 2005-2007 yılları arasında Hepatik Ensefalopati (HE) tanısıyla yatırılarak tedavi edilen 81 olguda, ensefalopatiyi presipite edici faktörleri retrospektif olarak araştırdık. Presipite edici neden olarak; enfeksiyonlar, konstipasyon, elektrolit imbalansı, gastrointestinal kanama, dehidratasyon, hepatocellüler karsinom (HCC), ilaç-alkol intoksikasyonu, HCC dışı malignite ve fazla protein alımı araştırıldı.
BULGULAR: Hastalarımızda HE’yi tetikleyen nedenler sıklık sırasına göre % 33 enfeksiyonlar, % 25 konstipasyon ve % 12 elektrolit imbalansı olarak saptandı. Enfeksiyonlar içinde ise en sık neden spontan asit enfeksiyonu saptandı (36 %). Bulgu-larımız daha önce yapılan klinik çalışmalarla benzerlik gösteriyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sirozlu hastalarda HE gelişiminin önlenmesi ve tedavisi için, enfeksiyon ve konstipasyonla mücadele anahtar rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hepatik ensefalopati, presipite edici nedenler, spontan asit enfeksiyonu, konstipasyon


Oğuzhan Öztürk, İlyas Tuncer, Levent Doğanay, Elif Yorulmaz, Yaşar Çolak, Feruze Yılmaz Enç. Factors triggering hepatic encephalopathy in cirrhotic patients. Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 164-168

Corresponding Author: Oğuzhan Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ