Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Neuroprototective Effect of MK-801 on Experimental Brain Damage Model Induced By Kainic Acid in Rats [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 68-72

Neuroprototective Effect of MK-801 on Experimental Brain Damage Model Induced By Kainic Acid in Rats

Oya Demirci Ulusan1, Nihal Işık1, Davut Dama1, Erhan Oğlu2
1SSK Goztepe Hospital Neurology Clinic, Istanbul
2Uludag University School of Medicine Department of Neurology, Bursa

Synaptic transmission in the central nervous system is supplied by chemical agents knows as neurotransmitters. Kainic acid is a strong neuroexcittory agent in brain which increase
releases excitatory acids such as glutamate and aspartate. MK-801 in neuroprototective agent which reduces the effect of MK-801 on brain damage induced with kainic acid.

In this study 25 rats were divided into three groups. Kainic acid was given in the hipocampus. The first groups was given kainic acid+saline, the second group was given kainic acid+MK-801 (as intraperitoneal) and the third group were given any pharmacologic agent.

In the study, we concluded the MK-801 is moderately effective on brain damage induced by kainic acid in rats.

Keywords: Experimental brain damage, kainic acid, MK-801


Sıçanlarda İntrahipokampal Kainik Asit ile Oluşturulan Deneysel Beyin Hasarına Karşı MK-801’in Nöroprotektif Etkisi

Oya Demirci Ulusan1, Nihal Işık1, Davut Dama1, Erhan Oğlu2
1SSK Göztepe Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Bursa

Eksitatör aminoasitler (EAA) santral sinir sisteminde sinapslarda iletimin yayılmasını sağlayan, birçok nörolojik hastalığın fizyopatolojisinde rol alan nörotransmitterlerdir. Kainik asit (KA), bir glutamat analoğu olup güçlü nöroeksitan ve nörotoksindir. KA’in eksitasyonuna karşı en duyarlı alanın hipokampusun CA3 ve CA1 bölgeleri olduğu sanılmaktadır. Sıçanlarda KA’in neden olduğu beyin hasarına karşı bir NMDA antagonisti olan MK-801’in nöroprotektif etkisi bildirilmiştir.

KA’in intrahipokampal olarak verildiği çalışmamızda, 1. gruba KA+serum fizyolojik, 2. gruba KA+MK-801 verildi. 3. gruba cerrahi işlem yapıldıktan sonra hiçbir ilaç uygulanmadı.
Sıçanlar, ilaç verilmesinden 24 saat sonra dekapite edilip, beyinleri patolojik çalışma ile incelendi.

Çalışmamızda, bir eksitatör aminoasit antagonisti olan MK-801’in KA’in verilmesinden sonra oluşan nöron kaybını ve glial hücre proliferasyonunu azalttığı gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Deneysel beyin hasarı, kainik asit, MK-801


Oya Demirci Ulusan, Nihal Işık, Davut Dama, Erhan Oğlu. Neuroprototective Effect of MK-801 on Experimental Brain Damage Model Induced By Kainic Acid in Rats. Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 68-72

Corresponding Author: Oya Demirci Ulusan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved