Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The Course of Endoscopic Treatment Success in Biliary Complications After Living Donor Liver Transplantation [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2024; 39(1): 33-38 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2024.89289  

The Course of Endoscopic Treatment Success in Biliary Complications After Living Donor Liver Transplantation

Engin ATAMAN1, Murat HARPUTLUOGLU1, Yilmaz BILGIC1, Yasir Furkan CAGIN1, Mehmet Ali ERDOGAN1, Ramazan KUTLU3, Koray KUTLUTURK2, Ibrahim ORMAN1, Osman SAGLAM1, Ali Riza CALISKAN1
1Inonu University Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Liver Transplantation Institute, Malatya, Turkey
2Inonu University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Liver Transplantation Institute, Malatya, Turkey
3Inonu University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Liver Transplantation Institute, Malatya, Turkey

Objective: Our aim was to present the results of endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) after living donor liver transplantation (LDLT) between February 2015 and June 2021.
Methods: Clinical data included LDLT indications, time to perform ERCP after LDLT, number of ERCP procedures, indications for ERCP, and all treatment outcomes, including ERCP, percutaneous, and surgical interventions. We compared the obtained data with our previous study published by our team in 2018, which included 446 patients who underwent ERCP for biliary complications after LDLT between 2005 and 2015.
Results: We performed ERCP in 283 of 1506 patients with LDLT who underwent duct-to-duct anastomosis during transplantation and then developed biliary complications. Our endoscopic success rates were 60.9% and 71.0% in the previous and present studies, respectively.
Conclusions: Our findings suggest that the success rate of endoscopic treatment of biliary complications in patients with LDLT increases in correlation with the increasing experience of clinicians treating these patients.

Keywords: ERCP, living donor liver transplantation, biliary strictures, bile leakage


Canlı Donörden Karaciğer Nakli Sonrası Biliyer Komplikasyonlarında Endoskopik Tedavinin Başarısının Seyri

Engin ATAMAN1, Murat HARPUTLUOGLU1, Yilmaz BILGIC1, Yasir Furkan CAGIN1, Mehmet Ali ERDOGAN1, Ramazan KUTLU3, Koray KUTLUTURK2, Ibrahim ORMAN1, Osman SAGLAM1, Ali Riza CALISKAN1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Malatya, Türkiye.
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Malatya, Türkiye.
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Karaciğer Nakli Enstitüsü, Malatya, Türkiye.

Amaç: Şubat 2015 ile Haziran 2021 tarihleri arasında canlı donör karaciğer transplantasyonu (LDLT) sonrası endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.
Yöntemler: Klinik veriler hastaların demografik özelliklerini; LDLT endikasyonları; LDLT sonrası ERCP yapma zamanı; ERCP prosedürlerinin sayısı; ERCP için endikasyonlar; ve ERCP, perkütanöz ve cerrahi müdahaleler dahil tüm tedavi sonuçlarını içeriyordu. Elde edilen verileri, ekibimizin 2018 yılında yayınladığı ve 2005-2015 yılları arasında LDLT sonrası biliyer komplikasyonları nedeniyle ERCP uygulanan 446 hastayı içeren önceki çalışmamızla karşılaştırdık.
Bulgular: Transplantasyon sırasında duct-to duct anastomoz yapılan ve sonrasında biliyer komplikasyon gelişen LDLT’li 1506 hastanın 283’üne ERCP uyguladık. Önceki ve şimdiki çalışmada endoskopik başarı oranımız sırasıyla %60,9 ve %71,0 idi.
Sonuçlar: Bulgularımız, LDLT hastalarında biliyer komplikasyonlarının endoskopik tedavisinin başarı oranının, bu hastaları tedavi eden klinisyenlerin artan deneyimiyle korele olarak arttığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Canlı donör karaciğer transplantasyonu, ERCP, biliyer darlık, safra kaçağı


Engin ATAMAN, Murat HARPUTLUOGLU, Yilmaz BILGIC, Yasir Furkan CAGIN, Mehmet Ali ERDOGAN, Ramazan KUTLU, Koray KUTLUTURK, Ibrahim ORMAN, Osman SAGLAM, Ali Riza CALISKAN. The Course of Endoscopic Treatment Success in Biliary Complications After Living Donor Liver Transplantation. Medeniyet Med J. 2024; 39(1): 33-38

Corresponding Author: Engin ATAMAN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ