Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Recent Advances on Medical Treatment of Age-Related Macular Degeneration [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 128-133 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.128  

Recent Advances on Medical Treatment of Age-Related Macular Degeneration

Tuba Çelik
Department Of Ophthalmology, Bulent Ecevit University Faculty of Medicine

Age-Related Macular Degeneration is the leading cause of irreversible blindness over 65 years of age. Progressive degenerative disorder of the macula resulting in a loss of the central vision is the main problem in the disease. There are two forms of Age-Related Macular Degeneration, the atrophic and the exudative form. Ageing of the population may increase the prevalence of Age-Related macular degeneration and cause social and economical burden. Much research has been done to manage the people at risk of Age-Related macular degeneration and to develop new treatments. In this review, we will discuss the current and future therapeutic options of Age-Related Macular Degeneration.

Keywords: Age-Related Macular Degeneration, Neuro-protective treatment, Visual Cycle Modulators, Stem-cell Transplantatiton


Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonunun Medikal Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Tuba Çelik
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu 65 yaş üzeri kişilerde geri dönüşümsüz görme kaybının önde gelen sebeplerinden birisidir. Santral görme kaybıyla sonuçlanan makulanın ilerleyici dejeneratif bozukluğu hastalıktaki ana problemdir. Hastalığın atrofik ve eksudatif olmak üzere iki formu vardır. Nüfusun yaşlanması Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu prevelansını arttırır ve sosyal ve ekonomik sıkıntılara neden olur. Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu açısından riskli hastaların yönetimiyle ilgili birçok çalışma yapılmış ve yeni tedaviler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu derlemede, Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonun şu anki ve gelecekteki tedavi seçenekleri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu, Nöron Koruyu Tedavi, Görsel Döngü Modülatörleri, Kök Hücre Nakli


Tuba Çelik. Recent Advances on Medical Treatment of Age-Related Macular Degeneration. Medeniyet Med J. 2016; 31(2): 128-133

Corresponding Author: Tuba Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ