Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Relationship between risk of coronary artery disease that measured with HP-75 calculator with type 2 diabetes mellitus in women [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 140-142

Relationship between risk of coronary artery disease that measured with HP-75 calculator with type 2 diabetes mellitus in women

Ayçe Tamer, Gülden Bayrak, Murat Suher, Eyüp Koç
Ankara Atatürk Education and Research Hospital Internal Medicine Clinic, Ankara

Diabetes mellitus is a risk factor for coronary arter disease significantly. We investigated the effect of type 2 diabetes mellitus on risk score of coronary arter disease that measured with HP-75 calculator in this study.
Ninety-eight women patients aged over 50, followed up between 2004 to 2005, were included in the study. Fifty (51 %) patients were diabetic, 48 (49 %) non-diabetic (control group). Cases who were normotensive and had normal lipid values were excluded. BMI and body fat percentages of all patients were recorded. Age, sex, systolic and diastolic blood pressure, total cholesterol, HDL cholesterol, smoking and diabetes mellitus were parameters that used for measure risk score of coronary artery disease with HP-75 calculator for ten years. Risk of coronary arter disease fort ne years in diabetic and
control groups compared with tests of chi-square, student t and pearson correlation test.
The mean age was 63.7±6.6; VKİ was 29.5±4.3, VYY 34.2±6.3 in the study group. The mean age was 65.7±10.5; VKİ was 32.4±5.0, VYY 35.3±7.7 in the study group. VKİ in
the control group was higher than diabetic group (p<0.01).
The risk of coronary arter disease in study group was higher than control group (20±6, 11.9±4.7; p<0.001, respectively). The association between VKİ, VYY with KAH were not significantly (p=0.79, p=0.33, p=0.44, respectively).
Diabetes mellitus increases the risk of coronary artery disease fort ne years that was measured by calculators used frequently independent of other parameters, two times.

Keywords: HP-75 calculator, diabetes mellitus, coronary heart disease


Kadınlarda HP-75 kalkülatörü ile hesaplanan koroner arter hastalığı risk skorunun diabetes mellitus ile ilişkisi

Ayçe Tamer, Gülden Bayrak, Murat Suher, Eyüp Koç
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

Diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı gelişmesinde önemli bir risk faktörüdür. Bu çalışmada HP-75 kalkülatörü ile hesaplanan KAH risk skoruna tip 2 DM’un etkisini belirlemek amaçlandı.
2004-2005 yılları arasında kliniğimizde takip edilen, 50 yaş üzeri, 98 bayan hasta [50’si (% 51) diyabetik, 48’i (% 49) nondiyabetik (kontrol grubu)] çalışmaya alındı. Normotensif ve normolipidemik olgular çalışma dışı bırakıldı. Tüm olguların beden kitle indeksleri (BK‹), vücut yağ yüzdeleri (VYY) ölçüldü. “HP-75 Coronary Risk Calculator“ markalı kalkülatör
ile hastaların yaş, cinsiyet, sistolik ve diyastolik kan basıncı, total kolesterol, HDL-kolesterol değerleri, sigara içimi ve DM varlığı parametreleri kullanılarak 10 yıllık KAH risk skoru hesaplandı. Çalışma ve kontrol grubu ki-kare testi, student t testi ve pearson korelasyon testleri kullanılarak 10 yıllık KAH riski açısından karşılaştırıldı.
Çalışma grubunun yaş ortalaması 63.7±6.6, ortalama VKİ 29.5±4.3, ortalama VYY 34.2±6.3 iken; kontrol grubunda yaş ortalaması 65.7±10.5, ortalama VK‹ 32.4±5.0, ortalama VYY 35.3±7.7 idi. VKİ kontrol grubunda çalışma grubuna göre anlamlı
yüksekti (p<0.01). KAH riski çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksekti (sırasıyla; 20±6, 11.9±4.7; p<0.001). VKİ ve VYY ile KAH riski arasında ilişki saptanmadı.
DM varlığı, pratikte sık kullanılan kalkülatörlerle belirlenen 10 yıllık KAH risk skorunu, diğer parametrelerden bağımsız olarak iki kat artırır.

Anahtar Kelimeler: HP-75 kalkülatörü, diyabetes mellitus, koroner arter hastalığı


Ayçe Tamer, Gülden Bayrak, Murat Suher, Eyüp Koç. Relationship between risk of coronary artery disease that measured with HP-75 calculator with type 2 diabetes mellitus in women. Medeniyet Med J. 2007; 22(4): 140-142

Corresponding Author: Ayçe Tamer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ