Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Results of intensive care treatment in cases with pregnancy induced hypertension [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 107-109 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.107  

Results of intensive care treatment in cases with pregnancy induced hypertension

Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki
Bağcılar Training and Research Hospital of Obstetrics and Gynecology, Istanbul

INTRODUCTION: Pregnancy induced hypertension (preeclampsia, eclampsia, HELLP syndrome) is the most common reason of maternal morbidity and mortality. Its incidence is 7-10. percent. In this study, we analyzed the cases who were transferred to the intensive care unit.
METHODS: This was a retrospective study. Seven pregnant women with preeclampsia, eclampsia, HELLP syndrome who refered to Bağcılar Training and Research Hospital obstetrics and gyecology clinic between January 1 and December 31 2011 were analyzed. Demographic features, gestational age, mode of deliveries, types of anesthesia, duration of stay in the intensive care unit complications, mortalities were analyzed.
RESULTS: During this period, in our clinic 3996 deliveries were performed. 2947 of them (% 62,5) were normal vaginal births and 1499 of them (% 37.5) were cesarean births. All of 7cases who transported to the intensive care unit were delivered by cesarean section. Mean gestational age was 35 weeks +/- 5 weeks. The mean duration at intensive care unit was 10,7 days. Maternal morbidities included acute renal failure (28.5 %, 2/7), disseminated intravascular coagulation DIC (n=3; 42.8 %) pulmonary edema (n=3; 28.6 %), ascites ((n=3; 42.8 %), acute respiratory distress (ARDS) (n=2; 28.5 %), and intracerebral hemorrhage (n=1; 14.3 %). In only 1 case (14.3 %) maternal mortality occured because of intracerebral hemorrhage.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In pregnancy induced hypertension, definitive treatment is the realization of delivery The aim is to protect mother from potential intracerebral hemorrhage, acute tubular and cortical necrosis, retinal detachment, subcapsular hematoma of liver, pulmonary edema, heart failure, DIC. During antenatal care, if cases with gestational hypertension are recognized in the early stage, then, the need for intensive care reduce.

Keywords: Pregnancy-induced hypertension, intensive care


Gebeliğin indüklediği hipertansif olgularda yoğun bakım sonuçları

Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gebeliğin indüklediği hipertansiyon sorunu (preeklampsi, eklampsi, HELLP sendromu) maternal morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biridir. Görülme sıklığı % 7-10 aralığındadır. Bu çalışma ile kliniğimizde yoğun bakım sürecine kadar giden olguları inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bağcılar EAH Kadın hastalıkları ve doğum kliniğine 1 Ocak 2011-31 Aralık 2011 tarihleri arasında başvuran doğum olguları içinde preeklampsi, eklampsi ve/ veya HELLP sendromu tanısıyla yoğun bakıma nakledilen olgular (7 olgu) retrospektif olarak incelendi. Olguların demografik özellikleri, gebelik haftaları, doğum şekli, anestezi tipi, yoğun bakım kalış süreleri, komplikasyonları ve mortaliteleri değerlendirildi.
BULGULAR: Bu periyotta kliniğimizde 3996 doğum gerçekleştirilmiş olup, bunların 2497’si normal doğumdur (% 62,5), 1499 tanesi sezaryendir (% 37,5). Yoğun bakıma nakledilen 7 olgunun tamamı sezaryen ile doğurtulmuştur. Bu olguların gebelik haftası ortalaması 35 hafta +/- 5 haftadır. Yoğun bakımda ortalama kalış süresi 10.7 gündür. Maternal morbidite olarak akut böbrek yetmezliği 2 olguda (% 28,5), dissemine intravasküler koagülasyon (DIC) 2 olguda (% 28,5), akciğer ödemi 3 olguda (% 42.8), asit 3 olguda (% 42.8), akut respiratuar distress (ARDS) 2 olguda (% 28,5), intraserebral hemoraji 1 olguda (% 14.3) görülmüştür. Maternal mortalite 1 olguda (% 14.3) intraserebral hemoraji nedeniyle kafaiçi basınç artışı sonrası görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebelikle indüklenen hipertansiyonda kesin tedavi doğumun gerçekleştirilmesidir, amaç annede gelişebilecek intraserebral hemoraji, akut tübüler ve kortikal nekroz, retina dekolmanı, karaciğerde subkapsüler hematom ve rüptür, akciğer ödemi, kalp yetmezliği, dissemine intravasküler koagülopati gibi komplikasyonları önlemektir. Antenatal takipler sırasında bu olguların erken dönemde tespit edilip tedavilerinin düzenlenmesiyle yoğun bakım gereksinimleri azaltılabilir

Anahtar Kelimeler: Gebeliğin indüklediği hipertansiyon, yoğun bakım


Hikmet Koçer, M. Üner Karacaoğlu, Tolga Karacan, Dilek Sağlam, Hüseyin Dayan, M. Murat Naki. Results of intensive care treatment in cases with pregnancy induced hypertension. Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 107-109

Corresponding Author: Hikmet Koçer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved