Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Effect of Disc Height on Cage Size in Transforaminal Interbody Fusion(TLIF) [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 206-211 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.92593  

The Effect of Disc Height on Cage Size in Transforaminal Interbody Fusion(TLIF)

Bahadır H Gökçen1, Sinan Erdoğan1, Erhan Şükür2, Ahmet Çağrı Uyar2, Çagatay Öztürk1
1Istinye University Medical School, Orthopedics And Traumatology Department, Istanbul
2Sakarya University Training and Research Hospital, Orthopedics and Traumatology Department, Sakarya

Transforaminal interbody fusion (TLIF) technique is used to provide fusion in spine surgery. The technique itself has technical details and can lead to serious complications if not paid attention. Determining the length of the TLIF cage used in this process is also important in the technical details. In this retrospective study we wanted to evaluate the predictability of the cage size used in TLIF surgery. For this purpose, we examined the disc heights and cage sizes of 22 patients who underwent TLIF surgery. Nine of the patients were male, 13 were female and the mean age was 52.3y (30-72). There was no statistically significant correlation between the used cage size and disc heights. We think that taking care of technical details is appropriate for determination of the cage size used in TLIF procedure.

Keywords: fusion, cage, disc, height


Transforaminal İnterbody Füzyon’da Disk Yüksekliğinin Kafes Boyuna Etkisi

Bahadır H Gökçen1, Sinan Erdoğan1, Erhan Şükür2, Ahmet Çağrı Uyar2, Çagatay Öztürk1
1İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Sakarya

Transforaminal interbody füzyon(TLIF) tekniği omurga cerrahisinde füzyon sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Tekniğin kendisi teknik detaylara sahip olup dikkat edilmemesi halinde ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu işlemde kullanılan TLIF kafesinin boyunu belirlemek de teknik detayların içinde önemli bir yere sahiptir. Bu retrospektif çalışmada TLIF cerrahisinde kullanılan kafesin önceden tahmin edilebilirliğini değerlendirmek istedik. Bu amaç ile TLIF cerrahisi uygulanmış 22 hastanın disk yüksekliklerini ve kafes boylarını inceledik. Hastaların 9’u erkek, 13’u kadın idi ve yaş ortalaması 52.3(30-72)’ idi. Kullanılan kafes boyları ve disk yükseklikleri arasında istatsiksel olarak anlamlı bir birliktelik saptanmadı. Transforaminal İnterbody füzyon tekniğinde kullanılan kafes boyunun cerrahi teknik detaylara dikkat ederek belirlemenin daha uygun olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: füzyon, kafes, disk, yükseklik


Bahadır H Gökçen, Sinan Erdoğan, Erhan Şükür, Ahmet Çağrı Uyar, Çagatay Öztürk. The Effect of Disc Height on Cage Size in Transforaminal Interbody Fusion(TLIF). Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 206-211

Corresponding Author: Bahadır H Gökçen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved