Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The treatment of Weber type B ankle fractures with locking anatomic plate of distal fibula [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 1-6 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.001  

The treatment of Weber type B ankle fractures with locking anatomic plate of distal fibula

Mustafa Seyhan1, Koray Ünay2
1Acıbadem Kadıköy Hospital Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul
2Goztepe Training and Research Hospital, Department of Orthopedics and Traumatology, Istanbul

Weber type B is oblique fracture of distal fibula at the level of ankle. In Weber type B, one of the treatment choices is posterolateral antiglide plate. Posterolateral plating is more mechanically powerful then the others. The other treatment choice is locking plate. The locking plates are useful in osteoporotic bones and hold the bone more powerful. Posterolateral locking plates have advantages in Weber type B fractures, because implantation place of bone and the locking technique increase the attachment power.
28 Weber type B fractures were included to the study. 11 of them were over 50 ages in which osteoporosis seen more. Mean age was 43.9 (17-83), mean follow-up time was 11.6 (6-21) month. At the third and sixth months AOFAS ankle scores and range of motion of ankle were obtained. Mean AOFAS scores of third and sixth months were 89.1 and 94.3 respectively. The mean dorsoflexion and plantar flexion differences at third and sixth month were 4.9; 5.6 and 2.2; 1.3 respectively.
In our study, the treatment of Weber type B ankle fractures including the osteporotic fractures with posterolateral anatomic locking plates is an effective technique.

Keywords: Ankle, ankle fractures, Weber type B fractures, posterolateral plate, locking plate


Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik distal fibula plağı ile tedavisi

Mustafa Seyhan1, Koray Ünay2
1Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul

Ayak bileğinin Weber B kırıklarında fibula distalinde eklem seviyesinde oblik kırık olur. Deplase Weber B tipi kırıkların tedavide önerilen tedavi seçeneklerinden biri posterolateral antiglide plağıdır. Posterolateral plaklamanın kırığın stabilizasyonunda mekanik olarak daha güçlü destek sağladığı kabul edilmektedir. Stabilizasyonu artırmak için önerilen yöntemlerden bir başkası da kilitli plaklamadır. Özellikle osteoporotik kemiklerde tercih edilmesi önerilen kilitli plakların güçlü kemik tutunumu sağlayarak stabilizasyonu artırdığı bildirilmektedir. Posterolateral kilitli plak hem yerleştiriliş yeri hem de kilitli olması nedeniyle Weber B tipi kırıklarda avantajlı görünmektedir.
Çalışmamıza Weber B tipi kırığı olup onarımında posterolateral kilitli anatomik plak uyguladığımız, 11’i osteoporozun sık görüldüğü 50 yaş ve üzeri olmak üzere toplam 28 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 43.9 (17-83), ortalama takip süresi 11.6 (6-21) aydı. Hastalar 3 ve 6. ayda AOFAS ayak bileği ve arka ayak skalasına göre değerlendirildi ve ayak bileği hareket açıklıkları kaydedildi. AOFAS skoru ortalamaları 3. ayda 89.1, 6. ayda 94.3 bulundu. Dorsofleksiyon ve plantar fleksiyon açılarının sağlam tarafla olan fark ortalamaları 3. ayda 4.9 ve 5.6, 6. ayda 2.2 ve 1.3 derece bulundu.
Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlara göre çözümü zor osteoporotik kırıklar da dahil Weber B tipi ayak bileği kırıklarının kilitli anatomik plak ile posterolateralden fiksasyonu etkili bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Ayak bileği, ayak bileği kırıkları, Weber B kırıklar, posterolateral plak, kilitli plak


Mustafa Seyhan, Koray Ünay. The treatment of Weber type B ankle fractures with locking anatomic plate of distal fibula. Medeniyet Med J. 2013; 28(1): 1-6

Corresponding Author: Mustafa Seyhan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved