Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Prognostic risk factors in patients with neutropenia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2008; 23(1): 6-9

Prognostic risk factors in patients with neutropenia

Gülşen Yörük, Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı
Istanbul Education and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul

INTRODUCTION: The goal of this study was to identify prognostic risk factors present at the beginning of the episode in patients with neutropenia and fever admitted to our hospital.
METHODS: Twentytwo patients with neutropenia and fever (neutrophils < 500/mm3 and temperatures > 38,5°C) admitted to our hospital between the years 2005 and 2006 were included in a retrospective study. We investigated the predictive value of age, gender, the time from the beginning of fever to admission,
the presence of malignity as a underlying comorbidity,baseline neutrophil count, the presence of renal dysfunction,elevation in aminotransferase levels, isolation of etiologic organism,the presence of a clinical site of infection, the presence of hypotension, and initial antibiotic preference on mortality
in patients with neutropenia and fever.
RESULTS: Eightysix per cent of patients had solid tumors and 14 % of patients were not associated with chemotherapy. Overal mortality was 13 %. In univariate analysis, renal dysfunction were associated with mortality in patients with neutropenia and fever. From multivariate logistic regression analysis
of patients, we didn' t found independent predictors for mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although renal dysfunction is more frequent in patients with neutropenia and fever who have died than survived,nonindependent predictor for mortality was found.

Keywords: Neutropenia and fever, risk factors, mortality


Febril nötropeni olgularında mortaliteyi etkileyen bağımsız değişkenler

Gülşen Yörük, Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı febril nötropenili olgularda mortaliteyi belirleyen başvurudaki risk faktörlerini değerlendirmektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu geriye dönük çalışmaya 2005 ve 2006 yılları arasında hastanemize başvuran ateş ve nötropenisi olan (nötrofil <500/mm3 ve vücut ısısı > 38,5°C) 22 hasta alındı. Bu çalışmada yaş, cinsiyet, ateşin başlangıcından başvuruya kadar geçen süre, altta yatan malignite varlığı, başlangıç mutlak nötrofil sayısı, renal fonksiyon bozukluğu, aminotransferaz
düzeylerinde yükselme, etken mikroorganizmanın izole edilmiş olması, infeksiyon yerinin lokalize edilmiş olması, hipotansiyon varlığı ve başlangıçta seçilen antibiyotik rejimi
türünün febril nötropenik olgularda mortalite üzerindeki belirleyici etkisini inceledik.

BULGULAR: Olguların % 86'sında solid tümör ve kemoterapi öyküsü vardı ve % 14 olgu kemoterapi ile ilişkili değildi. Febril nötropenide mortalite % 13'dü. Renal fonksiyon bozukluğu tek yönlü analizde mortalite ile ilişkiliydi. Ancak çok değişkenli analizde mortaliteyi belirleyen bağımsız değişken bulunamadı.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar febril nötropenik olup ölümle sonuçlanan olgularda renal fonksiyon bozukluğu hayatta kalanlara göre daha sık olsa da mortaliteyi belirleyen bağımsız değişken bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, risk faktörleri, mortalite


Gülşen Yörük, Bahadır Ceylan, Muzaffer Fincancı. Prognostic risk factors in patients with neutropenia. Medeniyet Med J. 2008; 23(1): 6-9

Corresponding Author: Gülşen Yörük, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ