Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
The role of endoscopic third ventriculostomy in patients less than one year old [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 83-86

The role of endoscopic third ventriculostomy in patients less than one year old

Burak O. Boran, Adnan Dağçınar, M. Memet Özek
Marmara University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Istanbul

Currently, endoscopic third ventriculostomy is considered as the first choice in the treatment of non-communicating hydrocephalus. But the urge of the physician, to provide a shuntfree survival for his patients, leads to performing the procedure in a diverse group of patients. The aim of this study was to review 31 cases of endoscopic third ventriculostomy, performed in patients less than one year old, retrospectively, to report the rates of success and complications. Seventeen of the patients were male and 14 was female. The average age of the patients was 4 months. All the cases, who did not required a shunt surgery following endoscopic third ventriculostomy, was considered as successfull. Average follow-up period was 25 months. The rate of success was % 71. A transient 3rd nerve paresis was observed in one of the patients. As a conclusion, endoscopic third ventriculostomy can provide a shunt-free survival, also for the patients less than one year old.

Keywords: Endoscopy, ventriculostomy, hydrocephalus


Bir yaş altı hastalarda endoskopik III. ventrikülostominin yeri

Burak O. Boran, Adnan Dağçınar, M. Memet Özek
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul

Günümüzde endoskopik lll. ventrikülostomi, non-kommünike hidrosefalide ilk tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir. Hekimlerin hastalarına şanttan bağımsız bir hayat sunabilme arzusu, bu tekniğin ideal sayılamayacak hasta gruplarında da uygulanmaya başlamasını sağlamıştır. Bu çalışmada amaç, endoskopik lll. ventrikülostomi uygulanan bir yaşından küçük 31 hastayı geriye dönük olarak gözden geçirerek, başarı ve komplikasyon oranlarını sunmaktır.
Hastaların 17’si erkek, 14’ü kızdı ve yaş ortalaması 4 aydı. Endoskopik lll. ventrikülostomi sonrası şant gerektirmeyen tüm olgular başarılı olarak kabul edildi. Ortalama takip süresi 25 aydı. Hastaların % 71’inde başarı sağlandı. Bir olguda geçici 3. sinir parezisi gözlendi.
Sonuç olarak endoskopik lll. ventrikülostomi, bir yaşından küçük hastalara da şanttan bağımsız bir hayat sürme şansını sunabilir.

Anahtar Kelimeler: Endoskopi, ventrikülostomi, hidrosefali


Burak O. Boran, Adnan Dağçınar, M. Memet Özek. The role of endoscopic third ventriculostomy in patients less than one year old. Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 83-86

Corresponding Author: Adnan Dağçınar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ