Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Are out-patient clinics for chronic disease successful? Experiences of Edirne state hospital [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 96-99

Are out-patient clinics for chronic disease successful? Experiences of Edirne state hospital

E. Melih Şahin1, Hicri Tunç2, Fulya Tanrıkulu1, Cahit Özer1, İbrahim Şahin3
1Trakya University Medical Faculty, Department of Family Medicine, Edirne
2Edirne State Hospital for Chronic Disease Clinic, Edirne
3Edirne State Hospital for Chronic Disease Clinic, Internal Medicine Specialist, Edirne

Most common disease in primary health care is essential hypertension which is usually accompanied by diabetes mellitus, hypercholesterolemia or obesity. New outpatient clinics
were organized in state hospitals to provide close control and to enhance patient concordance which are essential to decrease mortality and morbidity rates. The aim of this study is to evaluate the results of outpatient clinic for choric disease of Edirne State Hospital in the aspects of disease control and treatment success.
In this retrospective descriptive study the medical history and treatment modalities of patients applied between December 2000 and December 2001 were investigated using medical records. Data transferred to and analyzed in computer media.
Workload of clinic was 1673 visits for 559 patients. 1057 visits for 526 patients were included to the study. Regarding these patients, 279 of them have hypertension, 98 of them have diabetes mellitus, 312 of them have hypercholesterolemia and 476 of them were obese. Regarding 151 suitable HT patients mean follow up duration was 103 days and blood pressures decreased 8 mmHg diastolic and 14 mmHg systolic in average. Total cholesterol levels of 144 hypercholesterolemia patients who were followed up 117 days in average were decreased 22 mg/dl. 201 obese patients were followed up 108 days in average and they lost 4 % of their body weight in average.
Hospital outpatient clinics are very crowded due to the ineffectiveness of primary care facilities. Outpatient clinics for chronic diseases may help patients for their continuous and
comprehensive care. Although they could not function as primary care, they can improve the quality of the care of their patients.

Keywords: Hypertension, diabetes, hypercholesterolemia, obesity


Kronik hastalık polikliniği başarılı mı? Edirne devlet hastanesi deneyimi

E. Melih Şahin1, Hicri Tunç2, Fulya Tanrıkulu1, Cahit Özer1, İbrahim Şahin3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne
2Edirne Devlet Hastanesi Kronik Hastalık Polikliniği, Edirne
3Edirne Devlet Hastanesi Kronik Hastalık Polikliniği, İç Hastalıkları Uzmanı, Edirne

Birinci basamakta en sık rastlanan hastalık esansiyel hipertansiyondur. Esansiyel hipertansiyona seyrek olmayarak diabetes mellitus, dislipemi ve obezite eşlik etmektedir. Morbidite ve mortalite yönünden iyi hasta uyumu ve sıkı kontrolün şart olduğu bu hastalıkların takibini kolaylaştırmak amacıyla hastane bünyelerinde özel poliklinikler açılmaktadır. Çalışmamızda, Edirne Devlet Hastanesi Kronik Hastalık polikliniğinin hastalık kontrolü ve tedavi başarısı yönünden değerlendirilmesi amaçlandı.
Edirne Devlet Hastanesi Kronik Hastalık Polikliniğine Aralık 2000 ile Aralık 2001 arasında başvuran hastalara ait veriler, yapılan takipler ve tedaviler açısından geriye dönük olarak değerlendirildi. Veriler bilgisayar ortamına işlendi ve istatistiksel analizi yapıldı.
Bu süre içinde poliklinik sayısı 1673, kayıtlı hasta sayısı 559 idi. Çalışmaya 526 hasta dahil edildi. Bu hastalarla yapılan toplam tıbbi görüşme sayısı 1057 idi. Hastaların 279’u hipertansiyon, 98’i diabetes mellitus, 312’si hiperkolesterolemi, 476’sı obesite idi. Hipertansiyonlu 147 hasta ortalama 103 gün izlenmiş ve tansiyonlarında ortalama diastolik 8 mmHg, sistolik 14 mmHg bir azalma sağlanmıştır. Kayıt altına alınan 98 diabet hastasından 43’ünün tanısı polikliniğimizde konmuştu. Dislipemili 144 hasta ortalama 117 gün izlenmiş ve total kolesterol düzeylerinde ortalama 22 mg/dl azalma sağlanmış. 201 obez hasta ortalama 108 gün izlenmiş ve vücut ağırlığında ortalama % 4’lük bir azalma sağlanmış.
Birinci basamak sağlık kuruluşlarında etkili hizmet üretilemediğinden hastanelerde büyük bir yığılma vardır. Kronik hastalık poliklinikleri kronik hastalığı olanların sürekli ve kapsamlı bakım ihtiyaçlarını karşılamada onlara yardımcıdır. Bu poliklinikler birinci basamağın yerini dolduramasalar dahi, hastaların bakım kalitelerini iyileştirebilecek kapasitededirler.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, obesite


E. Melih Şahin, Hicri Tunç, Fulya Tanrıkulu, Cahit Özer, İbrahim Şahin. Are out-patient clinics for chronic disease successful? Experiences of Edirne state hospital. Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 96-99

Corresponding Author: E. Melih Şahin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ