Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Thoracic Empyema [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 196-198

Thoracic Empyema

Suzan Çetin, Esin Tuncay, Aygün Gür, Esin Çeliker, Fedai Barcan, Emel Çağlar, Güngör Çamsarı
Yedikule Chest Diseases Hospital and Thoracic Surgery Center, Istanbul

In this retrospective study, 78 patients (3 women, 75 men) who were treated in our clinic are discussed. The mean age is found to be 42.43 of the cases (55 %) ere due to tuberculosis, where 35 (45 %) were parapneumonic in orgin.

Culture and antibiogram studies were done in 28 of 35 nontuberculosis empyema patients. The most frequently identifical aerob agents were Gram (-) basils and Staphylococcus aureus. In patients. The most frequently identifical aerob agents were Gram (-) basils and staphylococcus aureus. In 24 of them antibiotherapy and closed underwater drainage was applied. 8 cases were treated with both recurrent thorasynthesis
and antibioteraphy.

In tuberculosis empyema cases AFB was identified in the sputum, both in the sputum and the empyema fluid, in the pleural fluid samples with respectively, in 17 (39 %), 6 (13 %) and 8 (18 %) cases. Pleural biopsy material in 2 cases and surgical samples in 2 other cases were analysied hystopathologically and diagnosed. Antituberculosis therapy was given to all the cases, thorasynthesis was done to 7 cases and closed underwater
drainage was applied to 36 cases. In 9 of these patients other surgical procedures were also applied.

The duration of total hospital stays were to be significantly longer in tuberculosis empyema patients compared to those of parapneumonic empyema cases. Except 6 cases who died during follow-up period, medical and surgical treatments resulted
in cure.

Keywords: Empyema thoracis


Torasik Ampiyem

Suzan Çetin, Esin Tuncay, Aygün Gür, Esin Çeliker, Fedai Barcan, Emel Çağlar, Güngör Çamsarı
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, İstanbul

Bu çalışmamızda servisimizde yatarak tetkik ve tedavi edilen 78 ampiyem olgusu (3 kadın, 75 erkek) retrospektif olarak incelenmiştir. Yaş ortalaması 42 olan olgularımızın 43’ü (% 55) tüberküloz, 35 (% 45)’i ise parapnömonik orijinli olarak bulunmuştur.

Non-tüberküloz ampiyemli 35 hastanın 28’inde adi kültür ve antibiyogram yapılabilmiş ve en sık saptanan aerob etkenler Gram (-) basiller ve S aureus olmuştur. Bu olgularımızdan 24’ünde antibiyotik tedavisi yanısıra kapalı sualtı drenajı uygulanmış, ankiste ampiyem olan 8 olgu ise antibiyotik tedavisi yanısıra tekrarlanan torasentezler ile tedavi edilmiştir.

Tüberküloz ampiyemli olgularda tanı 17 olguda (% 39) balgamda, 6 (% 13) olguda hem balgam hem ampiyem mayiinde, 8 olguda (% 18) yalnızca mayide ARB (+) bulunması ve 2 olguda plevra biyopsisi ve 2 olguda cerrahi materyalin histopatolojik tetkiki ile konulmuştur. 18 olguda ise klinik radyolojik verilere göre tüberküloz tanısı konulmuştur. Tüm olgularda anti-tbc tedavi yanısıra 7 olguda tekrarlanan torasentezler, 36 olguda ise kapalı sualtı drenajı uygulanmıştır. Bu olguların 9’unda ayrıca cerrahi müdahale uygulanmıştır.

Tüberküloz ampiyemli olgularda hastanede kalış süresi parapnömonik olgulara oranla anlamlı derecede yüksek bulunmuş olup, takip süresince ölen 6 olgu dışında tıbbi-cerrahi tedavi ile sonuç alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Toraks ampiyemi


Suzan Çetin, Esin Tuncay, Aygün Gür, Esin Çeliker, Fedai Barcan, Emel Çağlar, Güngör Çamsarı. Thoracic Empyema. Medeniyet Med J. 2001; 16(4): 196-198

Corresponding Author: Suzan Çetin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved