Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Ender Pin Fixation in Intertrochanteric Fractures [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 87-90

Ender Pin Fixation in Intertrochanteric Fractures

Afşar Özkut, Oğuz Poyanlı, Erol Turhan
SSK Goztepe Hospıtal, 1 Orthopaedics Hospital, Istanbul

The main goal in the treatment of the intertrochanteric femur fractures in the elderly patients is to give full weightbearing and mobilizing the patient as soon as possible preventing a sequence of complications and getting him to his daily activities before the fracture. This study includes the results of our Ender pin fixation method used in the intertrochanteric fractures of 30 male and 44 female patients with a mean age of 72.3. We evaluated our results according to the adequacy of reduction, hip functions and the satisfaction of the patients. We came to the conclusion that Ender nailing is a safe and easily appliable method that can be used in the intertrochanteric femur fractures that are Modified Evans Type I and II.

Keywords: Femur, intertrochanteric fracture, ender


İntertrokanterik Femur Kırıklarında Ender Çivileme Sonuçlarımız

Afşar Özkut, Oğuz Poyanlı, Erol Turhan
SSK Göztepe Eğtim Hastanesi, 1. Ortopedi Kliniği, İstanbul

Yaşlı hastaların trokanterik kırıklarının tedavisinda asıl amaç, hastayı olabildiğince erken ayağa kaldırarak, tam yük vererek basabilmesini sağlamak, oluşabilecek bir dizi komplikasyonu önleyerek, kırık öncesinde sahip olduğu günlük aktivasyona dönebilmesini sağlamaktır. Bu çalışmamızda, kliniğimizdeki Ender çivi uygulaması yapılan ve ortalama
yaşları 72.3 olan 30 erkek, 44 kadın hastayı redüksiyon yeterliliği, kalça fonksiyonları ve hastanın memnuniyeti açısından değerlendirdik. Bu uygulamanın, modifiye Evans Tip I ve Tip II intertrokanterik femur kırıklarında uygulanabilecek güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu kanısına vardık.

Anahtar Kelimeler: Femur, intertrokanterik kırık, ender


Afşar Özkut, Oğuz Poyanlı, Erol Turhan. Ender Pin Fixation in Intertrochanteric Fractures. Medeniyet Med J. 2001; 16(2): 87-90

Corresponding Author: Afşar Özkut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ