Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Percutaneous endoscopic gastrostomy in intensive care unit [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(2): 78-82 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.078  

Percutaneous endoscopic gastrostomy in intensive care unit

Canan Gürsoy, Yasin Levent Uğur, Melek Çivi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Introduction: It is known that enteral nutrition (EN) affects clinical course favourably, and decreases length of stay in hospital and incidence of infection by decreasing malnutrition of the patients in the intensive care unit. Oral route is firstly preferred for EN. When long-term EN (>4-6 weeks) is anticipated, ostomy is planned for patients in whom oral intake is not possible and tube feding is used in intensive care unit. In this article we aim to assess 20 patients, and their outcomes who underwent PEG in intensive care unit.
Material and Method: We retrospectively reviewed medical records of 20 patients in whom PEG was succesfully employed between January 2011, and September 2014.
Results: Five of 20 patients were women (20 %), and fifteen were men (75 %). The mean age of the patients was 43.4±2.8 years, mean length of hospital stay was 77.6±39.8 days. The mean time from admission until application of PEG was 37.8±21.9 days. There were no complications during the PEG procedure. The wound infection was occured on 3 (15 %) patients. Before PEG placement, pulmonary infection that need to be treated with antibiotics was detected in 18 (90 %) patients and it was determined that mean positive results of sample of endotracheal aspirate culture was 2.6±1.2. After PEG placement, pulmonary infection requiring antibiotherapy was seen in 11 (55 %) patients, Within an average of 2.3±.1.3 days bacterial growth was detected was detected in endotharcheal aspirates (p: 0,18).
Conclusion: PEG insertion in patients who cannot receive adequate oral intake is an established route for providing long-term enteral nutrition. Our experience suggests that the PEG is a safe and a simple method which decreases incidence of pulmonary infection with a low complication rate.

Keywords: Enteral nutrition, percutaneous endoscopic gastrostomy, intensive care unit


Yoğun bakım ünitesinde perkutan endoskopik gastrostomi

Canan Gürsoy, Yasin Levent Uğur, Melek Çivi
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı

Giriş: Enteral nütrisyonun (EN); yoğun bakım hastalarında malnütrisyonu azaltarak, klinik gidişi olumlu yönde etkilediği, hastanede kalış süresini ve infeksiyon sıklığını azalttığı bilinmektedir. EN uygulamasında ilk tercih edilen oral yoldur. Genellikle oral yolun olası olmadığı ve tüple beslenmenin kullanıldığı yoğun bakım hastalarında, tüple beslenme 4-6 haftadan daha uzun süre gerekli ise ostomi planlanmaktadır. Sıklıkla tercih edilen minimal invaziv bir girişim olan perkutan endoskopik gastrostomidir (PEG). Bu çalışmada Yoğun Bakım Ünitesinde izlediğimiz ve PEG uygulanan 20 olguyu ve sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2011-Eylül 2014 tarihleri arasında başarılı şekilde PEG uygulanan 20 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmadaki 20 hastanın 5’i (% 25) kadın, 15’i (% 75) erkek, yaş ortalaması 43,4±20,8, ortalama yatış süreleri 77,6±39,8 idi. Yatışlarının ortalama 37,8±21,9. gününde PEG işlemi uygulandı. İşlem sırasında hiçbir komplikasyon yaşanmadı. Üç (% 15) hastada işlem sonrası yara yeri infeksiyonu görüldü. PEG işlemi öncesi 18 (% 90) hastada antibiyotik kullanımını gerektiren akciğer infeksiyonu saptanırken, alınan endotrakeal aspirasyon örneğindeki üreme sıklığının ortalama 2,6±1,2 olduğu görüldü. PEG işlemi sonrasında ise 11 (% 55) hastada antibiyotik kullanımını gerektiren akciğer infeksiyonu görülürken endotrakeal aspirasyon örneğinde üreme sıklığı 2,3±1,3 olarak saptandı (p: 0,18).
Sonuç: Oral alımı olmayan, uzun süreli beslenme desteği gereken hastalarda PEG düşük komplikasyon oranlarına sahip, akciğer infeksiyon insidansını azaltan, uygulanması kolay ve güvenli bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Enteral nütrisyon, perkutan endoskopik gastrostomi, yoğun bakım


Canan Gürsoy, Yasin Levent Uğur, Melek Çivi. Percutaneous endoscopic gastrostomy in intensive care unit. Medeniyet Med J. 2015; 30(2): 78-82

Corresponding Author: Canan Gürsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ