Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Systemic inflammatory response in the open or laparoscopic cholecystectomy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 125-131 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.125  

Systemic inflammatory response in the open or laparoscopic cholecystectomy

Yahya Çelik, Oktay Yener, Turgut Tunç Eren, Ahmet Yılmaz, Mustafa Demir, Ender Anılır, Rafet Yiğitbaş
Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: To evaluate the systemic immune response developed in patients who underwent laparoscopic or conventional open cholecystectomy with the indication of cholelithiasis.
METHODS: A total of 44 cholecystectomized patients; (laparoscopic procedure, n=24; open surgery n=20) were included in this study. Blood levels of IL-1, IL-6, IL-8 and TNF alfa which have the major role in the inflammatory response due to trauma were examined in this study.
RESULTS: There were no significant differences between the preop and postop mean IL-1β levels of the patients operated by the laparoscopic technique (p=0.317). The differences between the preop and postop mean IL-6 levels were statistically significant (p=0,000). However the differences were not statistically significant between the preop and postop mean IL-8 levels (p=0.145). Also there were no significant differences between the preop and postop mean IL-1β levels in the cases who were operated by the conventional technique (p=0.896). The differences between the preop and postop mean IL-6 levels were statistically significant (p=0.000). When the mean IL-6 levels were evaluated, postop mean IL-6 levels were statistically significantly higher than those of the preop levels in the conventional cholecystectomy group. However the differences were not statistically significant between the preop and postop mean IL-8 levels (p=0.881).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Acute phase response after the surgery partially depends on inflammatory reaction to trauma. The difference between the preop and postop IL-6 values was obviously -higher in cases who underwent conventional open cholecystectomies when compared with the laparoscopy group. This study showed that acute phase response which is induced by the immune system activation is lower in the laparoscopic procedure compared with the open surgery. Also it has been shown that the laparoscopic cholecystectomy is a less traumatic, and more advantageous procedure relative to the open cholecystectomy.

Keywords: Laparoscopy, cholecystectomy, inflammatory response


Açık veya laparoskopik kolesistektomide sistemik inflamatuvar yanıt

Yahya Çelik, Oktay Yener, Turgut Tunç Eren, Ahmet Yılmaz, Mustafa Demir, Ender Anılır, Rafet Yiğitbaş
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Safra kesesi taşı hastalığı nedeniyle açık veya laparoskopik kolesistektomi yapılan hastalarda gelişen sistemik immün cevabı değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Elektif operasyon uygulanan 20 açık, 24 laparoskopik olmak üzere toplam 44 kolesistektomi hastası çalışmaya alınmıştır. Travmaya sekonder ortaya çıkan inflamatuvar yanıtta primer rolü IL-1, IL-6, IL-8 ve TNF alfa kan düzeylerine bakılmıştır.
BULGULAR: Laparoskopik teknik uygulanan olguların preop ve postop IL-1β ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,317). IL-6 ortalamalarının preop ve postop farkı istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,000). IL-8 ortalamalarının ise preop ve postop farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,145). Konvansiyonel teknik uygulanan olguların preop ve postop IL 1β ortalamaları arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p=0,896). IL-6 ortalamalarının preop ve postop farkı istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,000). Ortalamalar incelendiğinde konvansiyonel teknik uygulanan olguların postop IL-6 ortalaması preop IL-6 ortalamasına göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur IL-8 ortalamalarının ise preop ve postop farkları istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0,881).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Cerrahi sonrası akut faz yanıtı kısmen travmaya olan inflamatuar reaksiyona bağlıdır. Konvansiyel teknik uygulanan hastaların preop-postop IL-6 değişimleri, laparoskopik teknik uygulanan hastalara göre daha fazladır. Bu bulgular ışığında immün sistem aktivasyonuna bağlı akut faz yanıtının laparoskopik kolesistektomiden sonra açık cerrahiye oranla daha düşük olduğu dolayısıyla laparoskopik kolesistektominin daha az travmatik bir girişim olduğu ve bunun açık kolesistektomiye karşı önemli bir avantaj teşkil ettiği sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, kolesistektomi, enflamatuar yanıt


Yahya Çelik, Oktay Yener, Turgut Tunç Eren, Ahmet Yılmaz, Mustafa Demir, Ender Anılır, Rafet Yiğitbaş. Systemic inflammatory response in the open or laparoscopic cholecystectomy. Medeniyet Med J. 2013; 28(3): 125-131

Corresponding Author: Yahya Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ