Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of N/LP Ratio as a Predictor of Disease Progression and Mortality in COVID-19 Patients Admitted to the Intensive Care Unit [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 241-248 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.95676  

Evaluation of N/LP Ratio as a Predictor of Disease Progression and Mortality in COVID-19 Patients Admitted to the Intensive Care Unit

Başak Çakır Güney1, Mert Hayıroğlu2, Didar Şenocak3, Vedat Çiçek4, Tufan Cinar4, Mustafa Kaplan1
1Health Sciences University, Sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
2Health Sciences University, Dr. Siyami Ersek Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey
3Health Sciences University, Haydarpasa Numune Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey
4Health Sciences University, Sultan Abdülhamid Han Training And Research Hospital, Department Of Cardiology, Istanbul, Turkey

Objective: This research aimed to evaluate whether the neutrophil to lymphocyte and platelet (N/LP) ratio may be used to predict the risk of admission to the intensive care unit (ICU), the need for mechanical ventilation and in-hospital mortality in Coronavirus disease 2019 (COVID-19) cases.
Methods: The study was conducted retrospectively on the data of 134 COVID-19 patients who were admitted to the ICU. The N/LP ratio was calculated as follows: neutrophil count x 100 / (lymphocyte count x platelet count). Each member of the research cohort was categorised into 1 of 2 groups based on their survival status (survivor and non-survivor groups).
Results: In total, 82 (61%) patients died during the ICU stay. Patients who required mechanical ventilation and died in the ICU stay had significantly higher N/LP ratio than those who did not require it and survived [10 (IQR=4.94-19.38) vs 2.51 (IQR=1.67-5.49), p<0.001] and [11.27 (IQR=4.53-30.02) vs 1.65 (IQR=1-3.24), p<0.001], respectively. The N/LP ratio was linked with the requirement of mechanical ventilation and in-hospital death according to multivariable analysis. In receiver operating characteristic curve analysis, we found that N/LP in predicting admission to the ICU was >4.18 with 61% sensitivity and 62% specificity, it was >5.07 with 74% sensitivity and 73% specificity for the need for mechanical ventilation, and >3.69 with 81% sensitivity and 81% specificity to predict in-hospital death.
Conclusion: To our knowledge, this is the first study showing that the N/LP ratio, which is a novel and widely applicable inflammatory index, may be used to predict the risk of ICU admission, mechanical ventilation and in-hospital death in patients with COVID-19 disease.

Keywords: COVID-19, N/LP ratio, in-hospital mortality, predictive value


Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen KOVID-19 Hastalarında N/LP Oranının Hastalık İlerlemesi ve Mortalitenin Öngörüsü Olarak Değerlendirilmesi

Başak Çakır Güney1, Mert Hayıroğlu2, Didar Şenocak3, Vedat Çiçek4, Tufan Cinar4, Mustafa Kaplan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Iç Hastalıkları Bölümü, Istanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Siyami Ersek Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü,İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Iç Hastalıkları Bölümü, Istanbul, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul, Türkiye

Amaç: Bu araştırma, Koronavirüs hastalığı 2019 (KOVID-19) hastalarında nötrofil/lenfosit ve platelet (N/LP) oranının yoğun bakım ünitesine (YBÜ) kabul riskini, mekanik ventilasyon ihtiyacını ve hastane içi mortaliteyi tahmin etmek için kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Yöntem: Çalışma, yoğun bakım ünitesine yatırılan 134 KOVID-19 hastasının verileri üzerinden geriye dönük olarak yapıldı. N/LP oranı şu şekilde hesaplandı: nötrofil sayısı x 100/(lenfosit sayısı x platelet sayısı). Araştırma grubunun her bir üyesi, hayatta kalma durumlarına göre (hayatta kalan ve hayatta kalmayan gruplar) 2 gruptan 1’ine ayrılmıştır.
Bulgular: Toplamda 82 (%61) hasta yoğun bakımda kalış sırasında öldü. Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan ve ölen hastaların N/LP oranı, gerektirmeyen ve hayatta kalanlara göre anlamlı olarak daha yüksekti [10 (IQR=4,94-19,38) vs. 2,51 (IQR=1,67-5,49), p<0,001] ve sırasıyla [11,27 (IQR=4,53-30.02) vs. 1.65 (IQR=1-3,24), p<0,001]. N/LP oranı, çok değişkenli analize göre mekanik ventilasyon gereksinimi ve hastane içi ölümle bağlantılıydı. Alıcı işletim karakteristik eğrisi analizinde, yoğun bakım ünitesine kabulü öngörmede N/LP’nin %61 duyarlılık ve %62 özgüllük ile >4,18, mekanik ventilasyon ihtiyacı için %74 duyarlılık ve %73 özgüllük ile >5.07, hastane içi ölümü öngörmede %81 duyarlılık ve %81 özgüllük ile >3,69 olduğunu bulduk.
Sonuç: Bildiğimiz kadarıyla bu, yeni ve yaygın olarak uygulanabilir bir enflamatuvar indeks olan N/LP oranının KOVID-19 hastalarında yoğun bakıma yatış, mekanik ventilasyon ve hastane içi ölüm riskini tahmin etmek için kullanılabileceğini gösteren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: KOVID-19, N/LP oranı, hastane içi ölüm oranı, tahmini değer


Başak Çakır Güney, Mert Hayıroğlu, Didar Şenocak, Vedat Çiçek, Tufan Cinar, Mustafa Kaplan. Evaluation of N/LP Ratio as a Predictor of Disease Progression and Mortality in COVID-19 Patients Admitted to the Intensive Care Unit. Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 241-248

Corresponding Author: Tufan Cinar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved