Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 2 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Diagnosis of Helicobacter Pylori Infection With a New Non-Invasive Test [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 34-39

Diagnosis of Helicobacter Pylori Infection With a New Non-Invasive Test

Gülay Bekler1, Nail Özgüneş1, Celal Ulaşoğlu2
1SSK Göztepe Training and Research Hospital, Department of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Istanbul
2SSK Göztepe Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Istanbul

Helicobacter pylori is a common human patogen implicated in certain gastrointestinal diseases. In the search for new non-invasive techniques to diagnose H. Pylori infection, we evaluated an EIA for H. Pylori antigen in stool (HpSA).

In this prospective study, stool specimens from 46 patients (23 women, 23 men; age range 18-70 years, mean 42) undergoing gastroscopy were tested with HpSA, endoscopic biopsies were tested rapid urease test and histological. Patients were defined as positive for Helicobacter pylori if histology and urease test were positive, as negative if histology and urease test were negative. Of 33 patients with H pylori infection by the predefined criteria, 30 were positive by HpSA (sensitivity 90.9 %). Of 13 patients without infection, 11 were negative by HpSA (specifity 84.62 %).

Keywords: HpSA, Helicobacter pylori


Antijene Dayalı İnvaziv Olmayan Bir Testle Helicobacter pylori İnfeksiyonunun Tanısı

Gülay Bekler1, Nail Özgüneş1, Celal Ulaşoğlu2
1SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul

Bazı gastrointestinal hastalıklarla ilişkisi olan Helicobacter pylori, insanlarda sık görülen bir patojendir. H pylori infeksiyonunun tanısı için tartışılan yeni non-invaziv tekniklerin araştırılması kapsamında, gaitadaki H pylori antijeni tespitinde kullanılan bir EIA’yı (HpSA) değerlendirdik.

Bu prospektif çalışmada gastroskopi yapılan 46 hastadan (23 kadın, 23 erkek; yaş aralığı 18-70, ortalama 42) alınan gaita örnekleri HpSA ile, endoskopik biyopsi örnekleri hızlı üreaz testi ve histolojik olarak incelendi. Histoloji ve üreaz test pozitif olanlar Helicobacter pylori pozitif, negatif olanlar ise H pylori negatif olarak tanımlandı. Belirlenen kriterlere göre H pylori infeksiyonu bulunan 33 hastanın 30’u HpSA ile pozitif bulundu (duyarlılık % 90.9). İnfeksiyon saptanmayan 13 hastanın 11’i HpSA ile negatif bulundu (özgüllük % 84.62).

Anahtar Kelimeler: HpSA, Helicobacter pylori


Gülay Bekler, Nail Özgüneş, Celal Ulaşoğlu. Diagnosis of Helicobacter Pylori Infection With a New Non-Invasive Test. Medeniyet Med J. 2003; 18(1): 34-39

Corresponding Author: Gülay Bekler, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved