Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Effetcts of anti TNF therapy on bone mineral dansity in rheumatoid arthritis: a retrospective study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 58-62 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.058  

Effetcts of anti TNF therapy on bone mineral dansity in rheumatoid arthritis: a retrospective study

Selin Turan Turgut, Yasemin Yumuşakhuylu, Esra Selimoğlu, Raife Şirin Atlığ, Füsun Moral Oğuz, Afi&775;tap İçağasıoğlu
Goztepe Training and Research Hospital Physical Therapy and Rehabilitation, Istanbul

INTRODUCTION: Aim of this study is to evaluate the bone mineral density of rheumatoid artritis patients (RA) on anti TNF a therapy and without anti TNF a therapy.
METHODS: 32 patient (30 female, 2 male), who were attended to pysical medicine and rehabilitation outpatient clinic and rheumatology outpatient clinic in Göztepe Education and Research Hospital and diagnosed as RA according to ACR criteria, were included in the research. Study was designed as a retrospective research. Patients were evaluated according to demographic data, received therapy, duration of RA, menopause status, disease activity score-DAS 28, lumbar AP and femur neck DXA measurements.
RESULTS: Mean age of patients was 53.31±8.2 years. Mean VKI of patients was 29.72±5.17 (kg/m2), RA duration was 12.7±8.7 years. A total of 12 (37.5 %) patients used anti TNF a therapy. Statistically meaningful correlation between BMD and anti TNF a therapy was not established (p>0,05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Statistically meaningful correlation between BMD and anti TNF a therapy was not established.

Keywords: Bone mineral dansity, Rheumatoid arthritis, anti TNF alpha therapy osteoporosis, DXA


Romatoid artritli hastalarda TNF alfa blokörleri tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisinin retrospektif değerlendirilmesi

Selin Turan Turgut, Yasemin Yumuşakhuylu, Esra Selimoğlu, Raife Şirin Atlığ, Füsun Moral Oğuz, Afi&775;tap İçağasıoğlu
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, anti TNF alfa tedavisi alan ve almayan Romatoid Artrit(RA) hastalarını kemik mineral yoğunlukları yönünden karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Romatoloji ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniklerine başvuran, ACR kriterlerine göre RA tanısı almış olan 32 (30 kadın, 2 erkek) hasta alındı. Hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Metotreksat (MTX) ve/veya düşük doz kortikosteroid (KS) (5-10 mgr/gün) tedavisi alan hastalar (Grup 1, n=20) ile MTX ve/veya düşük doz KS (5-10 mgr/gün) tedavisiyle birlikte anti-TNF alfa tedavisi (adalimumab, inflinksimab, etanercept) alan (Grup 2, n: 12) hastalar karşılaştırıldı. Hastalar, demografik özellikleri, aldıkları tedaviler, hastalık süreleri, menopoz durumları, hastalık aktiviteleri (disease activity score-DAS 28) ve lomber AP ve femur boynu DXA ölçümleri yönünden incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 53.31±8.2 (yıl), VKİ ortalamaları 29.72±5.17 (kg/m2), hastalık süresi ortalamaları 12.7±8.7 (yıl) idi. Hastaların 12’si (% 37,5) anti-TNF alfa tedavisi almaktaydı. Anti-TNF alfa kullanımıyla DEXA ölçüm sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmedi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada anti-TNF alfa kullanımıyla DXA ölçümleri arasında istatistiksel anlamlı ilişki bulunmadı. RA’da anti TNF alfa tedavisinin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisinin değerlendirilmesi için prospektif, iyi dizayn edilmiş, hasta sayısının fazla olduğu kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kemik mineral yoğunluğu, romatoid artrit, anti TNF alfa, osteoporoz, DXA


Selin Turan Turgut, Yasemin Yumuşakhuylu, Esra Selimoğlu, Raife Şirin Atlığ, Füsun Moral Oğuz, Afi&775;tap İçağasıoğlu. Effetcts of anti TNF therapy on bone mineral dansity in rheumatoid arthritis: a retrospective study. Medeniyet Med J. 2011; 26(2): 58-62

Corresponding Author: Selin Turan Turgut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ