Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Postoperative Radiological Assessment and Long-term Clinical Results of Tegmen Mastoideum Defects [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 249-256 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.96393  

Postoperative Radiological Assessment and Long-term Clinical Results of Tegmen Mastoideum Defects

Murat Ozturk1, Deniz Ozlem Topdag2, Ahmet Mutlu3, Hakan Bayraktar4, Selvet Erdoğan5, Mete Iseri6
1Department of Otorhinolaryngology, Kocaeli University Faculty of Medicine, kocaeli, Turkey
2acıbadem medicine group, Hospital of Altunizade, İstanbul, Turkeyps
3Department of Otorhinolaryngology, Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Goztepe Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology, Health Sciences University Derince Research and Training Hospital, Kocaeli, Turkey
5VM Medikal Park Hospital of Kocaeli, Kocaeli, Turkey
6ENT Academy Group, Kocaeli, Turkey

Objective: Tegmen defects occur mainly due to cholesteatoma and iatrogenic trauma, and the intervention for the related defects is still a debate. In this study, we aimed to discuss our clinical experience on the management of the tegmen defects which were revealed during the mastoidectomy surgeries.
Methods: This study was designed as a retrospective chart review study and patients who were operated between 2007-2017 were included. The causes of the defects, repair technics, and results of the long-term follow up were evaluated. The perioperative and postoperative defect sizes which were obtained from the radiological studies were analyzed.
Results: Total number of 62 patients had tegmen defects, and their etiologic factors were cholesteatoma in 31 (50%), iatrogenic factors in 29 (46.7%), and chronic infection in 2 (3.3%) patients. The number of the tegmen defects was higher in intact canal wall technic. All of the tegmen defects were repaired with different materials, and no complication was detected. The obtained data from the postoperative radiological images revealed that the related perioperative defects were significantly decreased (p<0.001).
Conclusion: The perioperative bone defects were observedly decreased significantly in postoperative period. Early detection of the defect and appropriate interventions may help to manage this problem without any complication in the long term.

Keywords: Chronic otitis media, tegmen tympani defects, cerebrospinal fluid leakage, mastoidectomy, encephalocel


Mastoid Tegmen Defektlerinin Uzun Dönem Klinik Sonuçları ve Radyolojik Değerlendirmesi

Murat Ozturk1, Deniz Ozlem Topdag2, Ahmet Mutlu3, Hakan Bayraktar4, Selvet Erdoğan5, Mete Iseri6
1kocaeli üniveritesi tıp fakültesi, Kbb Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2acıbadem saplık grubu, altunizade hastanesi, Istanbul
3İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi, Kbb Anabilim Dalı, Kocaeli
5VM Medikal Park Kocaeli Hastanesi, Kocaeli
6ENT Akademi Grup, Kocaeli

Tegmen kusurları esas olarak kolesteatom ve iyatrojenik travmaya bağlı olarak ortaya çıkar ve ilgili kusurlara müdahale hala tartışma konusudur. Bu çalışmada mastoidektomi ameliyatları sırasında ortaya çıkan tegmen defektlerinin yönetimi ile ilgili klinik deneyimimizi tartışmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışma retrospektif bir dosya inceleme çalışması olarak tasarlandı ve 2007-2017 yılları arasında ameliyat edilen hastalar dahil edildi. Defektin nedenleri, onarım teknikleri ve uzun süreli takip sonuçları değerlendirildi. Radyolojik çalışmalardan elde edilen perioperatif ve postoperatif defekt boyutları incelendi.
Bulgular: Toplam tegmen defekti olan hasta sayısı 62 olup defekt etiyolojisi sırasıyla 31’inde (%50) kolesteatom, 29’unda (%46,7) iyatrojenik ve 2’sinde (%3,3) kronik enfeksiyon olarak izlendi. İntakt kanal duvarı tekniğinde tegmen defekti sayısı daha fazlaydı. Tüm tegmen defektleri farklı materyallerle onarıldı ve herhangi bir komplikasyon tespit edilmedi. Postoperatif radyolojik görüntülerden elde edilen veriler, ilgili perioperatif defektlerin anlamlı olarak azaldığını ortaya koydu (p<0,001).
Sonuç: Postoperatif dönem takiplerinde perioperatif kemik defektlerinin önemli ölçüde azaldığı izlendi. Kusurun erken tespiti ve uygun müdahaleler bu sorunun uzun vadede herhangi bir komplikasyon olmaksızın yönetilmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik otitis media, tegmen timpani defektleri, beyin omurilik sıvısı kaçağı, mastoidektomi, ensefalosel


Murat Ozturk, Deniz Ozlem Topdag, Ahmet Mutlu, Hakan Bayraktar, Selvet Erdoğan, Mete Iseri. Postoperative Radiological Assessment and Long-term Clinical Results of Tegmen Mastoideum Defects. Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 249-256

Corresponding Author: Ahmet Mutlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved