Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Wide Band Acoustic İmmitancemetry [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(2): 126-131 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.98475  

Wide Band Acoustic İmmitancemetry

Birgül Gümüş1, Merve Torun Topçu2
1Eskişehir Osmangazi University / Audiology Department, Eskişehir, Turkey
2Marmara University Audiology Department, İstanbul, Turkey

Acoustic Immitancemetry consists of recording the reflected pure tone sound from the eardrum sent which was delivered from the probe at the outer ear canal, it provides objective information about the condition of the middle ear. Traditional 226 Hz and 1000 Hz
tympanometries are usually used in clinics but it’s not enough to identify middle ear disorders. Wideband Tympanometry (WBT) uses a click stimulus that contains a wide frequency range (226-8000 Hz). WBT measures sounds that are reflected back from the middle ear and absorbed by the middle ear. The sound that is reflected back from the middle ear is called reflectance, the sound that is absorbed by the middle ear is called absorbance. It is the purpose of this study to explain the superiority of WBT and its differences from traditional tympanometry

Keywords: Acoustic Immitance, Absorbance, Wide Band Tympanometry


Geniş Bant Akustik İmmitansmetre

Birgül Gümüş1, Merve Torun Topçu2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı/ Odyoloji Bilimdalı,Eskişehir
2Marmara Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilimdalı/ Odyoloji Bilimdalı, İstanbul

Akustik İmmitansmetri dış kulak kanalından verilen saf sesin kulak zarından yansıdıktan sonra kaydedilmesiyle oluşur, böylece orta kulağın durumu hakkında objektif bilgiler elde edilmektedir. Kliniklerde genellikle geleneksel immitansmetri olarak adlandırılan 226 Hz ve 1000 Hz immitansmetri kullanılmaktadır fakat bu yöntem orta kulağın durumu ile ilgili bilgi sağlamada yeterli olmamaktadır. Geniş Bant Timpanometride (GBT), dış kulak kanalından geniş bir frekans aralığını (226-8000Hz) kapsayan klik uyaran verilerek ölçüm yapılmaktadır. Bu sırada orta kulaktan yansıyan ve absorbe edilen ses ölçülmektedir. Orta kulaktan yansıyan ses Reflektans, orta kulak tarafından soğurulan ses Absorbans olarak tanımlanır. Bu çalışmanın amacı geniş bant timpanometrinin geleneksel timpanometriye göre üstün yönleri ve farklılıklarını açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Akustik İmmitansmetri, Absorbans, Geniş Bant Timpanometri


Birgül Gümüş, Merve Torun Topçu. Wide Band Acoustic İmmitancemetry. Medeniyet Med J. 2018; 33(2): 126-131

Corresponding Author: Birgül Gümüş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ