Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
A systole depending on mild hypothermia: A case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 37-40 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.037  

A systole depending on mild hypothermia: A case report

Yavuz Yiğit1, Onur İncealtun1, Ayşe Nur Bayraktaroğlu2, Emin Gökhan Gencer1
1Istanbul Goztepe Training and Research Hospital Emergency Medicine Specialist, Istanbul
2Istanbul Goztepe Training and Research Hospital Emergency Medical Assistant, Istanbul

Accidental hypothermia is defined as an unintentional decrease in core body temperature to below 35˚C. The severity of hypothermia is categorized as mild (core temperature 32-35˚C), moderate (28-32˚C), or severe (<28˚C). Although the incidence of accidental hypothermia increases during the winter months, cases are diagnosed throughout the year. Many hypothermic patients have severe infections or other life-threatening illnesses. The underlying disease process is far more important than the initial temperature or the rewarming method chosen. Therefore, evaluation and tretment must include a search for associated diseases as well as management of the hypothermia. We report a 60 year old homeless female patient with mild hypothermia (core temperature 33.1˚C) who was found in the street. During rewarming the patient in ER cardiac asystole occured.

Keywords: Hypothermia, hypertrophic cardiomyopathy, cardiac arrhythmia


Hafif hipotermiye bağlı gelişen asistoli

Yavuz Yiğit1, Onur İncealtun1, Ayşe Nur Bayraktaroğlu2, Emin Gökhan Gencer1
1İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı, İstanbul
2İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Asistanı, İstanbul

Kazara hipotermi, merkezi vücut sıcaklığının istemsiz bir şekilde 35˚C'nin altına düşmesi olarak tanımlanmıştır. Hipoterminin şiddeti hafif (merkezi vücut sıcaklığı 32-35˚C), orta (28-32˚C) veya şiddetli (<28˚C) şeklinde sınıflandırılmıştır. Kazara hipoterminin sıklığı her ne kadar kış aylarında artış gösterse de tüm yıl boyunca vakalara rastlanmaktadır (1). Birçok hipotermik hastanın şiddetli enfeksiyonları ya da hayati tehlike oluşturan başka hastalıkları da vardır. Altta yatan hastalık durumu, yeniden ısıtma için kullanılan yöntemlerden ya da başlangıç ısısından çok daha önemlidir. Bu yüzden tedavi ve değerlendirmede en az hipoterminin yönetimi kadar ilgili olabilecek hastalıkların araştırılması da yeralmalıdır (2). Bu yazıda sokakta bulunan 60 yaşında evsiz, hafif hipotermik, (merkezi vücut sıcaklığı 33.1˚C) bayan hasta sunuldu. Hastada acil serviste uygulanan yeniden ısıtma esnasında kardiak asistoli oluştu.
Kazara hipotermi çeşitli aritmilere yol açabilmektedir. Özel-likle eşlik eden kardiak rahatsızlıklarda ölümcül aritmi insidansı artmaktadır. Bu olgu sunumunda hafif hipotermi ile acil servisimize getirilen (33.1 derece rektal ısı) 60 yaşında ki evsiz bayan hastada ortaya çıkan asistoli ritmi ve nedenleri sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hipotermi, hipertrofik kardiyomyopati, kardiak aritmi


Yavuz Yiğit, Onur İncealtun, Ayşe Nur Bayraktaroğlu, Emin Gökhan Gencer. A systole depending on mild hypothermia: A case report. Medeniyet Med J. 2012; 27(1): 37-40

Corresponding Author: Yavuz Yiğit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ