Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The effect of remifentanil-propofol and remifentanilmidazolam combinations on the postoperative recovery periodin total intravenous anaesthesia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 87-90

The effect of remifentanil-propofol and remifentanilmidazolam combinations on the postoperative recovery periodin total intravenous anaesthesia

Gül Ebru Ergün, Elif Bombacı, Gülşen Bosna, Neşe Aydın
Haydarpasa Numune Training and Research Hospital Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

Short-acting anaesthetic agents which are used intravenous route are alternative agents to inhalation agents for anaesthetic maintenence. The purpose of this study the compare the effect of P and M which were used with R on post-operative recovery period. 40 patients performed on elective abdomen surgery were included the study. Atropin (0.5 mg im) was administered for premedication. P (2 mg/kg iv) was administered in grup P, M (0.3 mg/kg iv) in group M after administration of R (1 μg/kg iv) each grup. Anaesthesia was maintaned with N2/O2 (% 50), R infusion (0.5 μg/kg/min) plus P (75 μg/kg/min) in group P and M (0.07 mg/kg/h) in group M. Recovery, pain and sedation scores were recorded in post operative period. While the interval to extubation, eye opening, cooperation and oriantation were significantly short in group P compared with group M, there was no significant difference between two groups on pain and sedation scores. It s
concluded that if used with flumazenil, M is a good alternative for P.

Keywords: Total intravenous anesthesia, propofol, midazolam, remifentanil, recovery


Total intravenöz anestezide remifentanil-propofol ile remifentanil-midazolam kombinasyonlarının derlenme üzerine etkileri

Gül Ebru Ergün, Elif Bombacı, Gülşen Bosna, Neşe Aydın
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

İntravenöz yolla kullanılan kısa etkili anestezik ilaçlar anestezi idamesinde volatil anesteziklere alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada propofol (P) ve midazolamın (M), remifentanil (R) ile kombinasyonlarının postoperatif derlenme dönemi üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amaçlandı. Elektif abdominal cerrahi planlanan 40 hasta rasgele 2 gruba ayrıldı. Hastalara premedikasyon olarak atropin 0.5 mg im uygulandı. Tüm hastalara remifentanil 1 mcg/kg iv verilmesini takiben, grup P’deki hastalara propofol 2 mg/kg iv, grup M’deki hastalara midazolam 0.3 mg/kg iv uygulandı. Anestezi idamesi N2O/O2 (% 50) inhalasyonu ve remifentanil 0.5 mcg/kg/dk perfüzyonu ile birlikte grup P’deki hastalarda propofol 75 mcg/kg/dk, grup M’deki hastalarda midazolam 0.07 mg/kg/sa perfüzyonları ile sa¤landı. Postoperatif dönemde derlenme, ağrı ve sedasyon özellikleri kaydedildi. Ekstübasyon, göz açma, kooperasyon ve oryantasyon zamanları grup P’de grup M’e kıyasla belirgin olarak kısa bulunmasına rağmen, her iki grup arasında a¤rı ve sedasyon skorları arasında farklılık yoktu. Gereğinde şumazenil kullanılması koşuluyla, midazolamın propofole iyi bir alternatif olabileceği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Total intravenöz anestezi, propofol, midazolam, remifentanil, derlenme


Gül Ebru Ergün, Elif Bombacı, Gülşen Bosna, Neşe Aydın. The effect of remifentanil-propofol and remifentanilmidazolam combinations on the postoperative recovery periodin total intravenous anaesthesia. Medeniyet Med J. 2004; 19(2): 87-90

Corresponding Author: Gül Ebru Ergün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved