Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Squamous papilloma: Benign laryngeal lesion with an aggressive course [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(1): 56-59 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.056  

Squamous papilloma: Benign laryngeal lesion with an aggressive course

Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Lokman Uzun, Fatma Rüya Tunçtürk, Sıdıka Şeyma Özkanlı
İstanbul Medeniyet University

Squamous papilloma is a benign tumor of the larynx caused by Human Papilloma Virus (HPV). Usually it tends to be multiple and recurrent and it is frequently detected in pediatric patients. It often settles on the vocal cords but through oral cavity and aerodigestive pathways it can easily spread into other regions. Pathology in pediatric patients is slightly more aggressive and progressive. This lesion can cause severe narrowing of the airway and even emergency tracheotomy may be necessary. The disease progresses slowly in adulthood and most frequently leads to complaints of dysphagia and dysphonia. In larynx examination, the pathology is seen as a pedunculated, exophytic structured broad-based lesion. Clinical progression in patients with squamous papillomas usually varies. Although it is usually benign, however if there is underlying presence of dysplasia, patients should be followed closely. Besides identification of HPV types needed to be done and it should be kept in mind that this lesion can show malignant transformation. In this case report, a 44-year-old male patient admitted to our clinic with the complaint of hoarseness, and in the vocal cord examination, the reciprocal mass lesion was detected and pathological result of the biopsy which was “squamous papilloma showing the presence of dysplasia” was presented and discussed in the light of the literature.

Keywords: Larynx, squamous, papilloma, HPV


Squamöz papillom: Agresif seyirli benign larinks lezyonu

Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Lokman Uzun, Fatma Rüya Tunçtürk, Sıdıka Şeyma Özkanlı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Squamöz papillom larinksin Human Papilloma Virüs (HPV) kaynaklı benign bir tümörüdür. Genellikle multiple, rekürren karakterdedir ve pediatrik hasta grubunda saptanır. Sıklıkla vokal kordlar üzerinde yerleşir, ancak oral kavite ve aerodigestif yollarla diğer bölgelere kolaylıkla yayılabilir. Pediatrik hastalarda patoloji daha agresif ve progresif seyreder. Hava yolunda ciddi daralmalara neden olabilir hatta acil trakeotomi gerekebilir. Erişkin yaşta daha sakin seyreden bu hastalığın en fazla neden olduğu yakınmalar yutma güçlüğü ve ses kısıklığıdır. Larenks muayenesinde pedinküllü, eksofitik yapıda, geniş tabanlı lezyonlar halinde görülür. Squamöz papillomlu hastalarda klinik ilerleme genellikle değişkenlik gösterir. Sıklıkla benign olmakla birlikte, altta yatan displazi varlığı olduğunda sıkı takip edilmeli, gerekirse HPV tip tayini yapılmalı ve patolojinin malign transformasyon gösterebileceği akılda tutulmalıdır. Bu olgu sunumunda 44 yaşında ses kısıklığı yakınması ile kliniğimize başvuran, larenks muayenesinde vokal kordlarda karşılıklı kitlesel lezyonu tespit edilen, alınan biyopsinin patolojik sonucu “displazi varlığı gösteren squamöz papillom” olarak rapor edilen bir erkek hasta literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Larenks, squamöz, papillom, HPV


Oğuz Kadir Eğilmez, M. Tayyar Kalcıoğlu, Lokman Uzun, Fatma Rüya Tunçtürk, Sıdıka Şeyma Özkanlı. Squamous papilloma: Benign laryngeal lesion with an aggressive course. Medeniyet Med J. 2015; 30(1): 56-59

Corresponding Author: M. Tayyar Kalcıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ