Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Placement of peritoneal dialysis catheter with mini-laparotomy under local anesthesia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2015; 30(1): 35-40 | DOI: 10.5222/MMJ.2015.035  

Placement of peritoneal dialysis catheter with mini-laparotomy under local anesthesia

Erkan Yardımcı, Mustafa Hasbahceci, Merve Büşra Cengiz, Ufuk Oğuz Idiz, Sinan Yılmaz, Rumeyza Kazancıoğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Objective: Peritoneal dialysis is a commonly used treatment modality in patients with end-stage renal failure. In this study, it was aimed to present the placement of peritoneal dialysis catheter under local anesthesia.
Material and Methods: Between February 2013 and May 2014, Tenckhoff peritoneal dialysis catheter was placed in 16 end-stage renal failure patients via mini-laparotomy approach under local anesthesia in Bezmialem Vakif University Medical Faculty Hospital. Selection of the patients, placement of the catheters, patient education and the follow up were all perforrmed by the general surgeons and peritoneal dialysis team.
Results: All operations have started with local anesthesia and sedation, and ended without any problem. All patients tolerated the operation, and were discharged at postoperative 8th hour. Mean operation time was 25.8 minutes (range 15-30 minutes). In 2 patients, catheter dysfunction occurred due to malrotation in the postoperative first day (12.5 %). The same procedure performed in these patients with success. After the operations any catheter dysfunction was not observed and peritoneal dialysis performed properly. Catheter revision was required in another patient because of omental wrapping (6.25 %). During the follow-up period, any case of perforation, ileus, erosion of external cuff or incisional hernia was not observed. In each patient, temporary leakage from catheter entry site (6.25 %), wound infection (6.25 %) and peritonitis at the postoperative 3rd month (6.25 %) occurred. One catheter dysfunction (6.25 %) occurred during the mean follow-up period of 13.9±3.79 months.
Conclusion: Placement of peritoneal dialysis catheter with mini-laparotomy under local anesthesia is a safe approach with advantages of short hospitalization and operation time without significant morbidity.

Keywords: Peritoneal dialysis, Tenckhoff catheter, local anesthesia


Lokal anestezi altında mini-laparatomi ile periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi

Erkan Yardımcı, Mustafa Hasbahceci, Merve Büşra Cengiz, Ufuk Oğuz Idiz, Sinan Yılmaz, Rumeyza Kazancıoğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Amaç: Periton diyalizi son dönem böbrek yetmezliği olan hastalarda sık kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada lokal anestezi altında mini-laparatomi ile yerleştirilen periton diyaliz kateter uygulamalarının sunulması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Şubat 2013-Mayıs 2014 dönemi arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde son dönem böbrek hastalığı olan 16 hastaya mini-laparatomi ile Tenckhoff periton diyaliz kateteri takıldı. Hastaların seçimi, kateter takılması, hasta eğitimi ve takipleri periton diyaliz ve genel cerrahi ekipleri tarafından yapıldı.
Bulgular: Ameliyatlara tüm hastalara lokal anestezi ve sedasyon uygulanarak başlandı ve güvenli bir şekilde tamamlandı. Hastaların tümü ameliyatı tolere etti. Ortalama ameliyat süresi 25.8 dk. (değer aralığı 15-30 dk.) idi. Hastalar işlem sonrası sekizinci saatte taburcu edildi. İki hastada işlem sonrası 1. günde malrotasyona bağlı kateter disfonksiyonu gelişti (% 12,5). Aynı teknik ile kateter revizyonu yapıldı ve devam eden takiplerde kateter disfonksiyonu gelişmeden periton diyalizi uygulandı. Bir hastada (% 6.25) kateterin omentumla sarılarak tıkanmasına bağlı kateter revizyonu yapıldı. Takip süresi içinde hiçbir hastada kanama, perforasyon, ileus, eksternal cuff erozyonu ve insizyonel herni izlenmedi. Birer hastada kateter kenarında geçici sızıntı (% 6.25), yara yeri enfeksiyonu (% 6.25) ve işlem sonrası 3. ayda peritonit (% 6.25) gelişti. Ortalama 13,9±3,79 aylık takip süresinde bir hastada kateter fonksiyon bozukluğu gelişti (% 6.25).
Sonuç: Lokal anestezi altında mini-laparatomi ile periton diyaliz kateteri yerleştirilmesi hastanede uzun süreli yatış gerektirmemesi, ameliyat süresinin kısa olması ve önemli bir morbiditeye yol açmaması nedeniyle tercih edilebilecek güvenli bir tekniktir.

Anahtar Kelimeler: Periton diyalizi, Tenckhoff kateter, lokal anestezi


Erkan Yardımcı, Mustafa Hasbahceci, Merve Büşra Cengiz, Ufuk Oğuz Idiz, Sinan Yılmaz, Rumeyza Kazancıoğlu. Placement of peritoneal dialysis catheter with mini-laparotomy under local anesthesia. Medeniyet Med J. 2015; 30(1): 35-40

Corresponding Author: Mustafa Hasbahceci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ