Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Spot urine protein/creatinine ratio is associated with 24-hour proteinuria and serum albumin [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 241-244 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.241  

Spot urine protein/creatinine ratio is associated with 24-hour proteinuria and serum albumin

Özlem Alkan1, Abdullah Özkök1, Hande Özportakal1, Ahmet Sait Bulut1, Ferruh İşman2, Ali Rıza Odabaş1
1Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine And Nephrology
2Istanbul Medeniyet University, Goztepe Training And Research Hospital, Department Of Biochemistry

Proteinuria is an important risk factor for renal and cardiovascular diseases. In nephrology practice, treatment decisions are made according to proteinuria levels. Inconstinencies in the measurements of proteinuria with different methods such as urinalysis, spot urine protein to creatinin ratio (PCR) and 24-hour-urine proteinuria lead to confusion in the management of the patients. Herein, we aimed to compare these three proteinuria measurement methods within themselves, and serum albumin levels,and evaluate existing correlations. A total of 1038 urine tests were evaluated. Urinalysis was performed using FUS-200/H-800 full-automatic urinalysis system. Spot urine PCR and 24-hour-urine proteinuria were measured turbidometrically. Serum albumin concentrations were measured photometrically. Urine samples with more than 10 leukocytes or erythrocytes in urine sediments were not included in the analysis.. Proteinuria detected with urinalysis was significantly associated with spot urine PCR (r=0.75, p<0.001), 24-hour proteinuria (r=0.76, p<0.001) and serum albumin levels (r= -0.36, p<0.001). In patients with 3+ proteinuria in urinalysis, urine PCR was measured as 5.59 (2.76-9.11) g/day; 24-hour proteinuria, 4.54 (2.85-9.05) g/day and serum albumin level, 3.08±0.86 g/dL. Spot urine PCR was significantly correlated with 24-hour proteinuria (r=0.80, p<0.001). Both spot urine PCR and 24-hour proteinuria were significantly and negatively correlated with serum albumin levels (r=-0.54, p<0.001 and r=-0.54, p<0.001, respectively). Spot urine PCR obtained from both morning and afternoon samples were significantly associated with 24-hour proteinuria (r=0.83, p<0.001 and r=0.82, p<0.001 respectively). All three methods of measurement for proteinuria were significantly associated with each other and serum albumin levels. Spot urine PCR is an easy and reliable method for measurement of proteinuria.

Keywords: Proteinuria, urinalysis, urine spot protein-to-creatinine ratio, 24-hour urine proteinuria


Spot idrar protein/kreatinin oranı, 24 saatlik idrarda proteinüri ve serum albumin ile ilişkilidir

Özlem Alkan1, Abdullah Özkök1, Hande Özportakal1, Ahmet Sait Bulut1, Ferruh İşman2, Ali Rıza Odabaş1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Ve Nefroloji Kliniği
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği

Proteinüri, renal ve kardiyovasküler hastalıklarda önemli bir risk faktörüdür. Nefroloji pratiğinde, hastaların tedavileri proteinüri seviyelerine göre düzenlenmektedir. Bazı durumlarda tam idrar tahlili(TİT), spot idrar protein/kreatinin oranı(PKO) ve 24-saatlik idrar proteinüri ölçümlerinde görülen tutarsızlıklar, hastaların tedavilerinin düzenlenmesi sırasında kafa karışıklığına yol açmaktadır. Bu çalışmamızda, bu üç proteinüri ölçüm yönteminin kendi arasında ve serum albümin seviyeleriyle karşılaştırılması ve korelasyonlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Toplam 1038 idrar örneği değerlendirildi. TİT, FUS-200/H-800 Tam Otomatik İdrar Analiz Sistemi(Dirui,Çin) kullanılarak çalışıldı. Spot ve 24-saatlik idrar örneklerinde proteinüri, turbidimetrik olarak Abbott Architect C8000 otoanalizöründe ölçüldü(Abbott Laboratuarları, ABD). Serum albümin konsantrasyonu fotometrik renk testi ile Olympus AU2700 (Hamburg, Almanya) otoanalizöründe ölçüldü. İdrar sedimentinde >10 lökosit veya eritrositi olan idrar örnekleri çalışmaya dahil edilmedi. TİT’deki proteinüri miktarı, spot idrar PKO (r=0.75, p<0.001), 24 saatlik proteinüri (r=0.76, p<0.001) ve serum albümin (r= -0.36, p<0.001) seviyeleri ile anlamlı olarak ilişkiliydi. TİT’de 3+ proteinüri saptanan hastaların median spot idrar PKO’su 5.59 (2.76-9.11) g/gün, 24 saatlik proteinüri 4.54 (2.85-9.05) g/gün ve ortalama serum albümin seviyesi 3.08 ± 0.86 g/dL olarak belirlendi. Spot idrar PKO ile 24 saatlik proteinüri anlamlı olarak ilişkili bulundu (r=0.80, p<0.001). Hem spot idrar PKO hem de 24-saatlik proteinüri, serum albümin ile anlamlı olarak ters korele bulundu(sırasıyla r= -0.54, p<0.001 ve r=-0.54, p<0.001). Hem sabah hem de öğleden sonra alınan spot idrar PKO ile 24 saatlik proteinürinin anlamlı olarak ilişkili olduğu gözlendi(sırasıyla r=0.83, p<0.001 ve r=0.82, p<0.001). Her üç proteinüri ölçüm yöntemi de birbirleriyle ve serum albümin seviyeleri ile anlamlı olarak ilişkilidir. Günün herhangi bir saatinde alınan spot idrar PKO, proteinüri ölçümünde kolay ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Proteinüri, tam idrar tahlili, spot idrar protein-kreatinin oranı, 24-saat proteinüri


Özlem Alkan, Abdullah Özkök, Hande Özportakal, Ahmet Sait Bulut, Ferruh İşman, Ali Rıza Odabaş. Spot urine protein/creatinine ratio is associated with 24-hour proteinuria and serum albumin. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 241-244

Corresponding Author: Abdullah Özkök, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ