Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Did Hospital Admissions Caused by Respiratory Infections and Asthma Decrease During the COVID-19 Pandemic? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 92-98 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.02779  

Did Hospital Admissions Caused by Respiratory Infections and Asthma Decrease During the COVID-19 Pandemic?

Zeynep Reyhan ONAY, Deniz MAVI, Yetkin AYHAN, Sinem CAN OKSAY, Gulay BILGIN, Saniye GIRIT
Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Pulmonology, Istanbul, Turkey

Objective: Despite maximum isolation measures taken during the coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic, the workload of health institutions has increased. Consequently, changes in the number of admissions in clinics and emergency departments by disease groups have been observed. We aimed to quantitatively investigate the changes in the frequency of respiratory infections and asthma in the pediatric population during the COVID-19 pandemic.
Methods: We analyzed electronic medical record data of patients who were admitted to the emergency department (ED), outpatient and inpatient clinics, and pediatric intensive care unit (PICU) because of influenza, upper and lower respiratory tract infections (URTI, LRTI), acute bronchiolitis, and asthma during the two-year period (one year pre- COVID period and first year of the pandemic).
Results: There were 96,648 admissions in the pre-COVID period and 15,848 during the pandemic. We observed a decline in ED admissions (-73%), outpatient clinic visits (-70%), hospitalizations (-41.5%), and PICU admissions (-42%). While the admission rates of patients with influenza [from 4.26% to 0.37% (p=0.0001)] and URTI [from 81.54% to 75.62% (p=0.0001)] decreased, the ratio of the number of admissions to the total number of admissions due to LRTI [from 8.22% to 10.01% (p=0.0001)], acute bronchiolitis [from 2.76% to 3.07% (p=0.027)], and asthma [from 5.96% to 14% (p=0.0001)] increased.
Conclusions: The decrease in viruses that cause acute bronchiolitis and asthma attacks lead to a reduction in admissions to ED of this patient group. The fact that parents preferred not to admit their child in ED during this period may have paved the way for the development of more severe LRTIs.

Keywords: Acute bronchiolitis, asthma, children, COVID-19, respiratory tract infections


COVID-19 Pandemisinde Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Astıma Bağlı Hastane Başvuruları Azaldı mı?

Zeynep Reyhan ONAY, Deniz MAVI, Yetkin AYHAN, Sinem CAN OKSAY, Gulay BILGIN, Saniye GIRIT
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi döneminde alınan maksimum izolasyon önlemlerine rağmen sağlık kurumlarının hasta yoğunluğu artmış-tır. Bununla ilişkili olarak bazı hastalık gruplarının başvurdukları bölüm ve başvuru sayılarında değişiklikler olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmamızda, pediatrik solunum yolu enfeksiyonları ve astım sıklığında COVID-19 dönemine özgü değişiklikleri nicel olarak araştırmayı hedefledik.
Yöntemler: Hastanemiz çocuk acil, pediatri kliniği ve polikliniği ve çocuk yoğun bakım ünitesindeki (ÇYBÜ) iki yıllık dönemde (pre- COVID bir yıl ve COVID pandemi-sinin ilk yılı); influenza, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE, ASYE), akut bronşiyolit ve astım tanıları alan çocukların elektronik tıbbi kayıt verileri incelendi.
Bulgular: Pandemi öncesindeki bir yıllık dönemde 96.648 ve pandeminin ilk yılında 15.848 çocuk hasta başvurusu mevcuttu. Pandemi döneminde toplam acil servis başvurularında %73, toplam poliklinik başvurularında %70, toplam hastane yatış sayısında %41,5 ve toplam ÇYBÜ yatış sayısında %42 düşüş olduğu tespit edildi. İnfluenza [%4,26’dan %0,37’ye (p=0,0001)] ve ÜSYE [%81,54’ten %75,62’ye (p=0,0001)] başvurularının toplam başvuru sayısı içindeki oranları azalırken, ASYE [%8,22’den %10,01’e (p=0,0001)], akut bronşiyolit [%2,76’dan %3,07’ye (p=0,027)] ve astım [%5,96’dan %14’e (p=0,0001)] tanılarının toplam başvuru sayısı içindeki oranları artmıştır.
Sonuçlar: Genellikle akut bronşiyolit ve astım ataklarına neden olan virüslerin azalması bu hasta grubunun acil servise başvurularını azaltmıştır. Bu dönemde ebeveynlerin acil servisi tercih etmemeleri daha şiddetli ASYE’nin gelişmesine zemin hazırlamış olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akut bronşiyolit, astım, çocuklar, COVID-19, solunum yolu enfeksiyonları


Zeynep Reyhan ONAY, Deniz MAVI, Yetkin AYHAN, Sinem CAN OKSAY, Gulay BILGIN, Saniye GIRIT. Did Hospital Admissions Caused by Respiratory Infections and Asthma Decrease During the COVID-19 Pandemic?. Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 92-98

Corresponding Author: Saniye GIRIT, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved