Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Anxiety Disorder Associated with the COVID-19 Pandemic Causes Deterioration of Blood Pressure Control in Primary Hypertensive Patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 83-90 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.08364  

Anxiety Disorder Associated with the COVID-19 Pandemic Causes Deterioration of Blood Pressure Control in Primary Hypertensive Patients

Mehmet Celik1, Yusuf Yilmaz2, Ali Karagoz1, Muzaffer Kahyaoglu1, Ender Ozgun Cakmak1, Ayhan Küp1, Fatma Betül Celik2, Ahmet Karaduman1, Seyhmus Külahcioglu1, Servet İzci1, Çetin Geçmen1, Mustafa Caliskan2
1Department of Cardiology, Kartal Kosuyolu Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Cardiology, Istanbul Medeniyet University, Istanbul, Turkey

Objective: The new coronavirus disease (COVID-19) has spread rapidly all over the world and caused anxiety disorders. Recent studies have also shown that the prevalence of depression and anxiety increased during the COVID-19 outbreak. We aimed to evaluate the anxiety and depression levels during the pandemic and identify the effect of pandemic-related stress on blood pressure (BP) control in primary hypertensive patients.
Method: A total of 142 patients with primary hypertension (HT) who continued to use the same antihypertensive drugs before and during the pandemic were included in the study. Twenty-four -hour Ambulatory Blood Pressure Monitoring (ABPM) and the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire were applied to patients. We retrospectively reviewed 24-h ABPM records of the same patients for the year before the pandemic.
Results: Daytime, nighttime and 24 -hour-systolic blood pressure (SBP) levels as well as daytime, nighttime, and 24- hour-diastolic blood pressure (DBP) levels, were significantly elevated during the COVID-19 outbreak compared to the pre-pandemic period (p<0.001). Higher HADS-A scores (HADS-A ≥7) were significantly associated with much greater increase in BP compared to the patients with lower HADS-A scores.
Conclusion: Psychological stress due to the COVID-19 outbreak led to worsening of the regulation of BP in controlled hypertensive patients whose antihypertensive treatments did not change.

Keywords: COVID-19, pandemic, hypertension, anxiety.


COVID-19 Pandemisi Kaynaklı Anksiyete Bozukluğu Primer Hipertansif Hastalarda Kan Basıncı Kontrolünün Bozulmasına Sebep Olmaktadır

Mehmet Celik1, Yusuf Yilmaz2, Ali Karagoz1, Muzaffer Kahyaoglu1, Ender Ozgun Cakmak1, Ayhan Küp1, Fatma Betül Celik2, Ahmet Karaduman1, Seyhmus Külahcioglu1, Servet İzci1, Çetin Geçmen1, Mustafa Caliskan2
1Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılarak anksiyete bozukluğuna sebep olmuştur. Yakın zamanlı çalışmalar, COVID-19 salgını sırasında depresyon ve anksiyete prevalansında artış olduğunu göstermiştir. Biz bu çalışmamızda primer hipertansif hastalarda, pandemi sırasında anksiyete ve depresyon düzeylerini değerlendirmeyi ve pandemiye bağlı stresin kan basıncı kontrolü üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçladık.
Yöntem: Pandemi öncesinde ve sırasında aynı antihipertansif ilaçları kullanmaya devam eden toplam 142 primer hipertansiyon hastası çalışmaya dahil edildi. Bu hastalara 24 saatlik Ambulatuar Kan Basıncı Monitorizasyonu (AKBM) yapıldı ve Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS) anketi uygulandı. Pandemiden önceki son 1 yıl için aynı hastaların 24 saatlik AKBM kayıtlarını geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Gündüz, gece ve 24 saat sistolik kan basıncı ile gündüz, gece ve 24 saat diyastolik kan basıncı, COVID-19 salgını sırasında pandemi öncesi döneme kıyasla önemli ölçüde yükseldi (p<0.001). Daha yüksek HADS-A skorları (HADS-A 7), daha düşük HADS-A skoruna sahip hastalara kıyasla kan basıncında çok daha fazla artışla anlamlı şekilde ilişkilendirildi.
Sonuç: COVID-19 salgınına bağlı psikolojik stres, antihipertansif tedavileri değişmeyen kontrollü hipertansif hastalarda kan basıncı regülasyonun bozulmasına sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, hipertansiyon, anksiyete.


Mehmet Celik, Yusuf Yilmaz, Ali Karagoz, Muzaffer Kahyaoglu, Ender Ozgun Cakmak, Ayhan Küp, Fatma Betül Celik, Ahmet Karaduman, Seyhmus Külahcioglu, Servet İzci, Çetin Geçmen, Mustafa Caliskan. Anxiety Disorder Associated with the COVID-19 Pandemic Causes Deterioration of Blood Pressure Control in Primary Hypertensive Patients. Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 83-90

Corresponding Author: Mehmet Celik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved