Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Our management of anesthesia in elective and emergency cesarean surgery: A retrospective evaluation of the last ten years [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 245-249 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.245  

Our management of anesthesia in elective and emergency cesarean surgery: A retrospective evaluation of the last ten years

Özgür Özmen1, Zakir Arslan2, Mürsel Ekinci3, İbrahim Tör4, Duygu Kara2, Muhammet Ahmet Karakaya5
1Erzincan University School Of Medicine, Mengücekgazi Regional Training And Research Hospital, Department Of Anaesthesiology
2Erzurum Regional Training And Research Hospital, Department Of Anaesthesiology
3Kars Harakani Public Hospital, Department Of Anaesthesiology
4Erzurum Nene Hatun Maternity And Children Hospital, Department Of Anaesthesiology
5İstanbul Medipol University, School Of Medicine, Department Of Anaesthesiology

The choice of anesthesia used in cesarean operations is determined by the patient’s clinical status, the experience of the anesthetist, the urgency of surgery and the patient’s wishes. This study evaluated anesthetic practices in cesarean surgery performed in the preceding 10 years in our Maternity Hospital, Turkey. Hospital computer system records and file archives between 2006 and 2015 were screened. Anesthesia techniques used in elective and emergency cesarean surgery were recorded. The distribution of these techniques by years was then analyzed. A total of 28.986 cesarean sections (cases) were performed in our hospital in 2006-2015. Eighty-four percent of them were emergency and 16% of them were elective CSs. General anesthesia was used in 4848 (17%) and regional anesthesia in 24.138 (83%) patients, while combined spinal-epidural anesthesia was used in 2% and epidural anesthesia in 1% of the patients. Regional anesthesia was used frequently in our clinic similar to European countries. Spinal anesthesia was the most commonly preferred method of regional anesthesia in our clinic. However, especially in emergency cases combined spinal-epidural or epidural anesthesia was not applied. We think that combined spinal-epidural anesthesia should be applied more frequently in elective cases.

Keywords: Regional Anesthesia, Obstetric Anesthesia, Retrospective Study


Elektif ve acil sezaryen ameliyatlarında anestezi yönetimimiz: son on yılın retrospektif değerlendirilmesi

Özgür Özmen1, Zakir Arslan2, Mürsel Ekinci3, İbrahim Tör4, Duygu Kara2, Muhammet Ahmet Karakaya5
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mengücekgazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilimdalı
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü
3Kars Harakani Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü
4Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Bölümü
5İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilimdalı

Sezaryen ameliyatlarında kullanılan anestezi uygulaması seçimi; hastanın kliniği, anestezistin tecrübesi, cerrahinin aciliyeti ve hastanın isteğine göre belirlenir. Bu çalışmada Kadın Doğum hastanemizde son 10 yılda yapılan sezaryen operasyonlarındaki anestezi uygulamaları değerlendirilmiştir. 2006-2015 yılları arasında hastanemiz bilgisayar sistem kayıtları ve dosya arşivleri tarandı. Elektif ve acil olarak yapılan sezaryen ameliyatlarında kullanılan anestezi yöntemleri kaydedildi. Bu yöntemlerin yıllara göre dağılımı analiz edildi. Hastanemizde 2006-2015 yılları arasında toplam 28986 sezaryen ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Sezaryenlerin %84 acil, %16’sı elektifti. 4848 (%17) hastada genel anestezi, 24138 (%83) hastada bölgesel anestezi tercih edilmiş olup hastaların %2’sinde kombine spinal-epidural, %1’inde ise epidural anestezi tercih edilmiştir. Kliniğimizde bölgesel anestezi yöntemlerinin kullanımı Avrupa ülkelerine benzer şekilde yüksek bulunmuştur. Kliniğimizde bölgesel anestezi yontemi olarak en cok spinal anestezi tercih edilirken; Özellikle acil vakalarda hiç kombine spinal-epidural ve epidural anestezi uygulanmadığı görülmektedir. Elektif vakalarda ise kombine spinal-epidural uygulamasının artırılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel anestezi, Obstetrik Anestezi, Retrospektif çalışma


Özgür Özmen, Zakir Arslan, Mürsel Ekinci, İbrahim Tör, Duygu Kara, Muhammet Ahmet Karakaya. Our management of anesthesia in elective and emergency cesarean surgery: A retrospective evaluation of the last ten years. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 245-249

Corresponding Author: Özgür Özmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ