Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Who treats the patients of low back pain? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 225-229 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.225  

Who treats the patients of low back pain?

Feyza Ünlü Özkan1, Duygu Geler Külcü1, İlknur Aktaş1, Pınar Akpınar1, Cem Nazikoğlu2
1Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul
2Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Family Medicine Specialist, Istanbul

INTRODUCTION: Lowback pain (LBP) is one of the most common complaints and one of the most frequent reason of application to outpatient clinics. This study investigates the distribution of application of LBP among patients who applied to the Neurosurgery (NS) and Physical Medicine and Rehabilitation (PMR)department.
METHODS: Cases recorded with ICD codes M51.1 (Lumber and other intervertebral disc disorders, with Radiculopathy), M54.4 (Lumbago, with Sciatalgia) and M54.5 (LBP) in 2012 were selected. Number of admissions to NS and PMR, number of NS appliciants who underwent operation and the number of patients referred to NS for surgery were investigated.
RESULTS: Among 4517 patients (2159 males, 2358 females) 3122 applied to NS and 1395 to PMR. It was learnt that these patients had previously consulted to the same NS clinic for the several times (once, n=2773; twice, n=664; thrice, n=209) 1166 of While the same PMR was visited for the second (n=1166), third (n=335), and fourth (n=95) time. Two hundred and twenty-one patients who consulted to NS, and 10 patients who consulted to PMR were operated. A few (n=23) operated patients experienced sustained back pain and they were refered to PMR after surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although a little number of patients are operated, majority of patients apply primarily to NS. Physiatrists should give important messages to society since they have a broader differential diagnosis perspective and treatment regimens.

Keywords: Low back pain, physical medicine and rehabilitation, neurosurgery


Bel ağrılı olguları kim tedavi ediyor?

Feyza Ünlü Özkan1, Duygu Geler Külcü1, İlknur Aktaş1, Pınar Akpınar1, Cem Nazikoğlu2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul
2Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bel ağrıları toplumda en sık görülen yakınmalardan biridir ve polikliniklere en sık başvuru nedenini oluşturur. Bu çalışmada, bel ağrılı olguların beyin ve sinir cerrahisi (BSC) ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) polikliniklerine başvuru dağılımı incelendi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2012 yılında M51.1 (lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile), M54.4 (Lumbago, siyatik ile) ve M54.5 (bel ağrısı) ICD kodları ile kaydedilmiş olgular seçildi. Bu olguların BSC ve FTR polikliniklerine kaç kez başvurdukları, BSC kliniğine başvuran olguların kaçının opere olduğu, kaç hastanın cerrahiye yönlendirildiği incelendi.
BULGULAR: 4517 olgudan (2159 erkek, 2358 kadın) 3122’si ilk başvurularını BSC’ye, 1395’i FTR’ye yapmıştı. BSC’ye başvuran olgulardan 2773’ünün ikinci, 664’ünün üçüncü ve 209’unun dördüncü başvurularını aynı kliniğe yaptıkları gözlendi. FTR kliniğine başvuran olgulardan 1166’sının ikinci, 335’inin üçüncü, 95’inin dördüncü başvurularını aynı kliniğe yaptıkları gözlendi. BSC’ye başvuran olgulardan 221’i, FTR kliniğine başvuran olgulardan 10’u opere olmuş, 23 olgu operasyon sonrası ağrılarının geçmemesi nedeniyle FTR kliniğine yönlendirilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bel ağrılı olguların çok az bir kısmında cerrahi tedaviye gereksinim olmakla beraber, bu hastaların büyük bir kısmının ilk başvurularını BSC polikliniğine yaptıkları gözlenmiştir. Bel ağrıları ayırıcı tanısı ve tedavisinde çok daha geniş bir perspektiften bakan FTR hekimlerinin topluma bu konuda önemli mesajlar vermesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi


Feyza Ünlü Özkan, Duygu Geler Külcü, İlknur Aktaş, Pınar Akpınar, Cem Nazikoğlu. Who treats the patients of low back pain?. Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 225-229

Corresponding Author: Feyza Ünlü Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ