Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 3 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Pure tone audiometry and otoacoustic emissions in hypertensive subjects [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 194-197 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.194  

Pure tone audiometry and otoacoustic emissions in hypertensive subjects

Deniz Korkmaz, Mehmet Habeşoğlu, Aslı Şahin Yılmaz, Ahmet Karaaslan, Ahmet Tosun, Çağatay Oysu
Umraniye Training and Research Hospital, ENT Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: To find out the effect of systemic hypertension on 1) pure tone audiometry (PTA) 2) distortion product emissions (DPOAE) in adults.
METHODS: This clinical controlled prospective study was conducted -with 60 patients evaluated between January 2011-December 2011 at Umraniye Education and Research Hospital Otolaryngology Clinic. Thirty subjects with systemic hypertension and 30 controls were included in the study. The patients were interrogated as for past history of hypertension, and all subjects underwent a physical exam including fundus examination, PTA and DPOAE for objective evaluation of systemic hypertension.
RESULTS: Percentage of tinnitus in subjects with hypertension and in controls was 90 % and 40 %, respectively (p=0.001). Pure tone audiometry results revealed a significantly higher sensorineural hearing loss in all frequencies above 500 Hz in the hypertensive patients (p<0.05). In the right ear DPOAE assessments responses were elicited at 4000 in 80 % of hypertensive patients and 96.7 % of controls (p=0.103) and at 6000 Hz in 20 % of hypertensive patients and 96,7 % of controls (p=0.001), respectively. In the left ear, DPOAE assessments revealed responses at 4000 in 73.3 % of the hypertensive patients and 96,7 % of controls (p=0.026) and at 6000 Hz in 26.7 % of hypertensive patients and 93.3 % of controls (p=0.001), respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Systemic hypertension induces hearing loss from 500 Hz on. This hearing loss wgtains significance from 4000 Hz. It also significantly decreases otoacoustic emissions at 4000 to 6000 Hz.

Keywords: Systemic hypertension, distortion product otoacoustic emissions, pure tone audiometry


Sistemik hipertansiyonlu hastalarda: Saf ses odyometri ve otoakustik emisyon yanıtlarının değerlendirilmesi

Deniz Korkmaz, Mehmet Habeşoğlu, Aslı Şahin Yılmaz, Ahmet Karaaslan, Ahmet Tosun, Çağatay Oysu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sistemik hipertansiyonun saf ses odyometri ve distorsiyon product otoakustik emisyon (D.P.O.A.E.) üzerine etkisinin araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu prospektif, kontrollü klinik çalışma Ocak 2011 ve Aralık 2012 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi-K.B.B. Kliniğinde değerlendirilen, 60 hasta ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan 60 hastanın 30’unda sistemik hipertansiyon mevcutken, sistemik hipertansiyonu olmayan 30 hasta da kontrol grubu olarak belirlendi. Tüm hastaların hipertansiyon öyküsü alındı ve sistemik hipertansiyonun objektif olarak değerlendirilebilmesi için göz dibi muayenesi yapıldı. Tüm katılımcıların işitme anamnezleri sorgulandı, saf ses odyometri ve otoakustik emisyon ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Hipertansiyonu olan grupta tinnitus görülme oranı % 90 olarak tespit edilirken, kontrol grubunda % 40 olarak tespit edildi (p=0.001). Yapılan saf ses odyometri sonuçlarına göre; hipertansiyonu olan hastalarda, kontrol grubuna göre 500 Hz ve üstü tüm frekanslardaki işitme kayıplarında anlamlı bir artış mevcuttu (p<0.05). Sağ kulak, 4000 Hz D.P.O.A.E. değerlendirmelerinde, hipertansiyonu olan hasta grubunun % 80’inde yanıt alınırken, kontrol grubunun % 96.7’sinde yanıt alınmıştır (p=0.103). Bununla beraber, 6000 Hz incelemelerde, hipertansiyonu olan hasta grubunun % 20’sinde yanıt alınırken, kontrol grubunun % 96.7’sinde yanıt alınmıştır (p=0.001). Sol kulak, 4000 Hz D.P.O.A.E. değerlendirmelerinde ise; hipertansiyonlu hasta grubunun % 73.3’ünde yanıt alınırken, kontrol grubunun % 96.7’sinde yanıt alınmıştır (p=0.026). 6000 Hz incelemelerinde ise sırasıyla hipertansiyon grubunun % 26.7’sinde yanıt alınırken, kontrol grubunun % 93.3’ünde yanıt alınmıştır (p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sistemik hipertansiyon, saf ses odyometride 500 Hz’den itibaren işitme kaybına neden olmaktadır. Bu kayıp 4000 Hz’den itibarende anlamlılık göstermektedir. Aynı zamanda 4000 ve 6000 Hz’deki otoakustik emisyon yanıtlarını da anlamlı bir oranda azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sistemik hipertansiyon, distorsiyon product otoakustik emisyon, saf ses odyometri


Deniz Korkmaz, Mehmet Habeşoğlu, Aslı Şahin Yılmaz, Ahmet Karaaslan, Ahmet Tosun, Çağatay Oysu. Pure tone audiometry and otoacoustic emissions in hypertensive subjects. Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 194-197

Corresponding Author: Deniz Korkmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ