Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Extended spectrum b-lactamase and antibiotic suspectibility of Escherichia coli grown in urinary isolates [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 219-224 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.219  

Extended spectrum b-lactamase and antibiotic suspectibility of Escherichia coli grown in urinary isolates

Arzu Doğru1, Ayşe Canan Üçışık1, Fatma Sargın1, Özlem Aydın1, Pınar Ergen1, Elif Tükenmez Tigen2
1Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital Clinical Microbiology and Infectious Fastnesses, Istanbul
2Pendik Marmara University Training and Research Hospital of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul

In recent years, Extended Spectrum ß-Lactamase (ESBL) rates in Escherichia coli which is the causative agent of urinary tract infections, are increasing. In our study, we found ESBL positivity with female and male patients as 9,4 % and 24,3 % respectively. ESBL rate was detected as 9,7% for patients under the age of 65 and 17,8 % for those 65 years and older. These ESBL rates were statistically significant higher in patients over 65 years of age and male sex. The highest antibiotic susceptibility rates of ESBL-positive strains belonged to carbapenems (meropenem 99.7 %, imipenem 99.3% and ertapenem 97.3 %). In patients who were admitted to the clinic with complaints of urinary tract infections, the choice of antibiotics taking ESBL risk factors into consideration will increase the success of treatment.

Keywords: Escherichia coli, Extended Spectrum ß-Lactamase (ESBL), antibiotic susceptibility


İdrar örneklerinde üretilen Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz varlığı ve antibiyotik duyarlılıkları

Arzu Doğru1, Ayşe Canan Üçışık1, Fatma Sargın1, Özlem Aydın1, Pınar Ergen1, Elif Tükenmez Tigen2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Haslıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul

Son yıllarda, idrar yolu enfeksiyonu etkeni olan Escherichia coli suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) oranları artış göstermektedir. Çalışmamızda kadın ve erkek hastalarda % 9,4 ve % 24,3 sıklıkta GSBL pozitifliği saptadık. GSBL oranı 65 yaş altı hastalarda % 9.7, 65 yaş ve üzerindeki hastalarda % 17,8 olarak saptandı. Erkek cinsiyet ve 65 yaş üzerindeki hastalarda bu GSBL oranları daha yüksek idi. GSBL pozitif suşlarda en yüksek antibiyotik duyarlılık oranları karbapenemlere aitti (meropenem % 99,7, imipenem % 99,3 ve ertapenem % 97,3). Polikliniğe başvuran ve üriner sistem infeksiyonu yakınmaları olan hastalarda GSBL risk faktörleri göz önünde tutularak antibiyotik seçiminin yapılması tedavi başarısını yükseltecektir.

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL), antibiyotik duyarlılığı


Arzu Doğru, Ayşe Canan Üçışık, Fatma Sargın, Özlem Aydın, Pınar Ergen, Elif Tükenmez Tigen. Extended spectrum b-lactamase and antibiotic suspectibility of Escherichia coli grown in urinary isolates. Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 219-224

Corresponding Author: Arzu Doğru, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ