Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
How to Manage Low Estriol Levels in Pregnancies, One Center Experience [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 62-70 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.22747  

How to Manage Low Estriol Levels in Pregnancies, One Center Experience

Elif YILMAZ GULEC1, Alper GEZDIRICI2, Akif AYAZ3, Fatma Nihal OZTURK4, Ibrahim POLAT5
1Istanbul Medeniyet University Medical School, Department of Medical Genetics, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Clinic of Medical Genetics, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Istanbul Haseki Training and Research Hospital, Clinic of Medical Genetics, Istanbul, Turkey
5University of Health Sciences Turkey, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology, Istanbul, Turkey

Objective: Low estriol (uE3) levels in the second-trimester screening for Down syndrome may be the result of fetal demise, congenital abnormalities, or some genetic hormonal disorders of the fetus. Although X-linked ichthyosis, a microdeletion syndrome with mild ichthyosis, which causes steroid sulfatase (STS) deficiency, is the most common genetic cause, second-trimester screening tests calculate the risk for a less common and severe disorder known as the Smith Lemli Opitz syndrome (SLOS). We aimed to investigate the outcomes of pregnancies with low uE3 levels in Down syndrome screening and emphasize the high prevalence of STS deficiency instead of SLOS in such cases.
Methods: Fifteen pregnancies with very low uE3 levels and high risk for trisomy and/or SLOS in screening tests were evaluated and tested for STS deficiency and SLOS.
Results: Seven of the pregnancies had STS microdeletion syndrome, while additional two cases were supposed to have STS gene mutation according to family and/or postnatal history. Although one fetal death was recorded, no chromosomal abnormality, SLOS, or congenital malformation was recorded in our series.
Conclusions: SLOS is a very severe and rare syndrome. The risk estimation for SLOS in screening tests causes stress for pregnant women and healthcare givers. We recommend the addition of risk estimation for STS deficiency when a low uE3 level is detected in the screening test.

Keywords: Genetic counseling, low unconjugated estriol, maternal serum screening, prenatal cytogenetics, Smith Lemli Opitz syndrome, steroid sulfatase deficiency


Gebeliklerde Düşük Östriyol Düzeyleri Nasıl Yönetilir, Tek Merkez Deneyimi

Elif YILMAZ GULEC1, Alper GEZDIRICI2, Akif AYAZ3, Fatma Nihal OZTURK4, Ibrahim POLAT5
1Istanbul Medeniyet University Medical School, Department of Medical Genetics, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Clinic of Medical Genetics, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, Istanbul Haseki Training and Research Hospital, Clinic of Medical Genetics, Istanbul, Turkey
5University of Health Sciences Turkey, Basaksehir Cam and Sakura City Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Division of Perinatology, Istanbul, Turkey

Amaç: İkinci trimester Down sendromu tarama testlerindeki düşük östriyol (uE3) seviyesi, fetal ölüm, konjenital anormallikler veya fetüsün çeşitli genetik hormonal bozukluklarından kaynaklanabilir. Steroid sülfataz (STS) eksikliğine neden olan ve hafif iktiyozla seyreden bir mikrodelesyon sendromu olan X’e bağlı iktiyoz en yaygın genetik neden olmasına rağmen, ikinci trimester tarama testleri daha az yaygın ve daha şiddetli bir hastalık olan Smith Lemli Opitz Sendromu (SLOS) için risk hesaplamaktadır. Down sendromu taramasında uE3 düzeyi düşük olan gebeliklerin sonuçlarını araştırmayı ve bu gibi durumlarda SLOS yerine STS eksikliğinin yüksek prevalansını vurgulamayı amaçladık.
Yöntemler: Tarama testlerinde uE3 seviyeleri çok düşük olan ve trizomi ve/veya SLOS açısından yüksek risk taşıyan on beş gebelik STS eksikliği ve SLOS açısından değerlendirilmiş ve test edilmiştir.
Bulgular: Gebeliklerin yedisinde STS mikrodelesyon sendromu bulunurken, ek iki olguda aile ve/veya doğum sonrası öyküye dayanarak STS gen mutasyonu düşünüldü. Bir fetal ölüm tespit edildi. Ek kromozom anomalisi, SLOS veya konjenital malformasyon tespit edilmedi.
Sonuçlar: SLOS çok ağır seyreden ve nadir görülen bir sendromdur. Tarama testlerinde SLOS için risk tahmini hamileler ve sağlık çalışanları için strese neden olmaktadır. Anksiyeteyi önlemek için tarama testlerinde düşük bir uE3 seviyesi tespit edildiğinde STS eksikliği için risk tahmininin eklenmesini öneririz.

Anahtar Kelimeler: Genetik danışmanlık, düşük konjuge olmayan östriyol, maternal serum taraması, prenatal sitogenetik, Smith Lemli Opitz sendromu, steroid sülfataz eksikliği


Elif YILMAZ GULEC, Alper GEZDIRICI, Akif AYAZ, Fatma Nihal OZTURK, Ibrahim POLAT. How to Manage Low Estriol Levels in Pregnancies, One Center Experience. Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 62-70

Corresponding Author: Elif YILMAZ GULEC, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved