Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The association of atherosclerosis, high sensitiv C reactive protein and diabetic retinopathy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 164-167

The association of atherosclerosis, high sensitiv C reactive protein and diabetic retinopathy

Sevil Arı Yaylalı1, Hasan H. Erbil1, Banu Alpaslan Mesci2, Aytekin Oğuz2, Gökhan Yıldırım3, Gülsüm Dinç4
1Goztepe Training and Research Hospital, Eye Diseases, Istanbul
2Goztepe Training and Research Hospital, 2. Internal Medicine, Istanbul
3Goztepe Training and Research Hospital, Department of Biochemistry, Istanbul
4Goztepe Training and Research Hospital, Radiology, Istanbul

In this study we aimed to evaluate the relation of atherosclerosis and retinopathy in patients with Diabetes Mellitus.
54 diabetic patients followed by SSK Goztepe Educational Hospital Diabetes Clinic-27 with, and 27 without retinopathywere included in the study. 15 participants without any sistemic disease were chosen for the control group. All the participants underwent complete ocular examination including visual acuity, anterior and posterior segment examinations. Any retinopathy present was graded. Carotid and popliteal Dopler ultrasonografic examinations were performed. The levels of lipids, high sensitiv C Reactive Protein (hsCRP) and BMİ were assessed.The presence of hypertension were evaluated.
Atherosklerosis and systolic hipertension were associated with an increased risk of diabetic retinopathy. The age of the patient, gender, BM‹, dislipidemia, diastolic hipertension, the level of hsCRP had no significant association with the retinopathy.
Blindness is the severe complication of diabetes occuring in the lack of appropriate treatment. Atherosklerosis of the carotid artery causing ischemia is suspected
to increase the risk of retinopathy In this study we found that aterosklerosis is significantly assosiated with diabetic retinopathy.

Keywords: Diabetes, diabetic retinopathy, aterosklerosis, dislipidemia, hsCRP


Diyabetik retinopatinin ateroskleroz, yüksek duyarlı C reaktiv protein ile ilişkisi

Sevil Arı Yaylalı1, Hasan H. Erbil1, Banu Alpaslan Mesci2, Aytekin Oğuz2, Gökhan Yıldırım3, Gülsüm Dinç4
1SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul
3SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İstanbul
4SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Bu çalışmada diyabetik hastalarda gelişen retinopatinin ateroskleroz, yüksek duyarlı C reaktiv protein ile ilişkisinin saptanması amaçlandı.
SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyabet bölümünde takip edilmekte olan retinopati saptanan 27 ve retinopatisi olmayan 27 olmak üzere toplam 54 tip II diyabetik hasta ve kontrol grubu olarak herhangi bir sistemik hastalığı olmayan 15 olgu çalışmaya dahil edildi. Tüm olgularda tam oftalmolojik muayene yapılıp saptanan retinopatiler derecelendirildi. Ateroskleroz varlığını saptamak için karotis ve popliteal arterde dopler ultrasonografik inceleme yapıldı. Kan lipid değerleri ve yüksek duyarlı C reaktiv protein değerleri ölçüldü ve vücut-kitle indeksleri (BMİ) hesaplandı. Hipertansiyon varlığı da araştırıldı.
Ateroskleroz ve sistolik hipertansiyonun diyabetik retinopati gelişiminde etkli risk faktörleri oldukları saptandı. Retinopati gelişimi yaş, cinsiyet, BMİ, hiperlipideminin cinsi, diyastolik hipertansiyon, yüksek duyarlı C reaktiv protein ile ilişkilendirilemedi.
Retinopati diyabetik hastalarda gerekli önlemler alınmadığı takdirde körlükle sonuçlanabilen çok ciddi bir komplikasyondur. Karotid arterdeki aterosklerozun retinal iskemi yolu ile retinopati gelişim riskini artırdığı düşünülmektedir. Bu çalışmada aterosklerozun diyabetik retinopati gelişiminde etkili risk faktörlerinden biri olduğu sonucuna ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, diyabetik retinopati, ateroskleroz, dislipidemi, yüksek duyarlı C reaktiv protein


Sevil Arı Yaylalı, Hasan H. Erbil, Banu Alpaslan Mesci, Aytekin Oğuz, Gökhan Yıldırım, Gülsüm Dinç. The association of atherosclerosis, high sensitiv C reactive protein and diabetic retinopathy. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 164-167

Corresponding Author: Sevil Arı Yaylalı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved