Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 4 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Role of Fusion Technique of Computed Tomography and Non-echo-planar Diffusion-weighted Imaging in the Evaluation of Surgical Localization of Cholesteatoma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. Ahead of Print: MEDJ-28928 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.28928  

The Role of Fusion Technique of Computed Tomography and Non-echo-planar Diffusion-weighted Imaging in the Evaluation of Surgical Localization of Cholesteatoma

Ayşe Özlem Balık1, Lütfü Şeneldir2, Ayşegül Verim2, Sema Zer Toros2
1University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Istanbul, Turkey

Objective: In recent years, the fusion of computed tomography (CT) and non-echo-planar diffusion-weighted magnetic resonance imaging (non-EPI DWI) has been preferred in cholesteatoma localizations. This study aimed to investigate the role of CT and non-EPI DWI fusion imaging in cholesteatoma localizations.
Methods: This retrospective study included 39 patients who underwent chronic otitis media operation [mean age of 35.10±15.33 years (18-67 years), 64.1% female, and 35.9% male] and had preoperative high-resolution temporal bone CT and non-EPI DWI examinations. Images were sent to the Advantage Workstation Volume Share 7 for fusion. These selected images were fused on the workstation and were manually corrected by the radiologist. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and diagnostic accuracies of fused images of CT and non-EPI DWI were evaluated according to anatomic cholesteatoma localizations based on surgical data.
Results: The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values, and diagnostic accuracies of non-EPI DWI for detecting cholesteatomas were 97.14%, 75.0%, 97.14%, 75.0%, and 94.87%, respectively. Three true-negative, one false-positive, and one false-negative case were observed according to surgical results in detecting the presence of a cholesteatoma with non-EPI DWI. Moderate agreement was determined between the surgical and radiological results in detecting the presence of a cholesteatoma (k=0.721). Detecting the lesion of localization on the fused images compared to surgical found an almost perfect agreement in the mastoid antrum (k=0.948), strong agreement in the hypotympanum and mastoid cells (k=0.894), moderate agreement in the epitympanum (k=0.653), and weak agreement in those in the mesotympanum (k=0.540).
Conclusion: The surgeons’ determinations are supported by the guidance of temporal CT and non-EPI DWI fused images. Therefore, preferring the fusion imaging technique could increase the quality of life by reducing unnecessary operations.

Keywords: Cholesteatoma, multidetector computed tomography, diffusion magnetic resonance imaging, echo-planar imaging


Kolesteatomun Cerrahi Lokalizasyonunun Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografi ve Difüzyon Ağırlıklı Non-Eko-Planar Görüntülemenin Füzyon Tekniğinin Rolü

Ayşe Özlem Balık1, Lütfü Şeneldir2, Ayşegül Verim2, Sema Zer Toros2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT) ve difüzyon ağırlıklı non-eko-planar manyetik rezonans görüntülemenin (nEDAG) füzyon tekniği son yıllarda bazı merkezlerde cerrahi öncesi lezyon lokalizasyonunun tespiti açısından tercih edilmektedir. Bu çalışma, kolesteatomların preoperatif tespiti ve doğru lokalizasyonu bağlamında BT ve nEDAG ile füzyon görüntülemenin rolünü araştırmayı amaçlamaktadır. Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya, ameliyat öncesi yüksek çözünürlüklü temporal kemik BT ve nEDAG tetkikleri yapılmış 39 kronik otitis media hastası [ortalama yaş 35,10±15,33 yıl (18-67 yıl), %64,1 kadın, %35,9 erkek] dahil edildi. Görüntüler, birleştirme için Advantage Workstation VolumeShare 7’ye gönderildi. Bu seçilen görüntüler iş istasyonunda aynı düzlemlerde (aksiyal ve koronal) kaynaştırıldı ve işlem sırasında meydana gelen görüntü kaymaları, BT ve manyetik rezonans görüntüleri ile aynı anatomik bölgeleri örtüşecek şekilde radyolog tarafından manuel olarak düzeltildi. BT ve nEDAG görüntülerin birleştirilmiş görüntülerinin duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif prediktif değerleri ve tanısal doğrulukları lezyon varlığı ve lokalizasyonu açısından cerrahi verilere dayalı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Kolesteatomları saptamak için nEDAG’nin duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif ve negatif prediktif değerleri ve tanısal doğrulukları sırasıyla %97,1, %75,0, %97,1, %75,0 ve %94,87 idi. nEDAG ile kolesteatom varlığının saptanmasında cerrahi sonuçlara göre üç gerçek negatif, bir yanlış pozitif ve bir yanlış negatif olgu gözlendi. Kolesteatom varlığının saptanmasında cerrahi ve radyolojik sonuçlar arasında önemli bir uyum vardı (k=0,721). Lezyonların lokalizasyonu cerrahi sonuçlarla karşılaştırıldığında birleştirilmiş görüntülerde, mastoid antrumda (k=0,948), mastoid hücrelerde (k=0,772), hipotimpanumda (k=0,894), epitimpanumda (k=0,653) mükemmel bir uyum varken, mezotimpanumdakilerde orta düzeyde bir uyum vardı (k=0,471).
Sonuçlar: Cerrahların saptamaları, temporal BT ve nEDAG’nin kaynaştırılmış görüntülerinin rehberliğinde desteklenmektedir. Bu nedenle füzyon görüntüleme tekniğinin kullanımı daha çok tercih edilirse hastaların gereksiz operasyonlara maruz kalma sıklığı azaltılarak yaşam kalitesinin artması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolesteatom, multidedektörlü bilgisayarlı tomografi, difüzyon manyetik rezonans görüntüleme, eko-panar görüntüleme
Corresponding Author: Ayşe Özlem Balık, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved