Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Evaluation of Red Cell Distribution Width (RDW) in Diabetic Nephropathy Patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 156-160 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.156  

Evaluation of Red Cell Distribution Width (RDW) in Diabetic Nephropathy Patients

Bülent Bilir1, Betül Ekiz Bilir2, Neslihan Soysal Atile2, Mümtaz Takır3, Ahsen Yılmaz4, Murat Aydın4
1Namık Kemal University, School of Medicine, Internal Medicine Department, Tekirdag
2Mi̇ni̇stry Of Health Tekirdag State Hospi̇tal, Endocri̇nology And Metaboli̇sm Cli̇ni̇cs,Tekirdag
3Mi̇ni̇stry Of Health Istanbul Goztepe Education and Trai̇ni̇ng Hospi̇tal, Endocri̇nology And Metaboli̇sm Cli̇ni̇cs, Istanbul
4Namık Kemal University, School of Medicine, Biochemistry Department, Tekirdag

Diabetic nephropathy is an important cause of morbidity and mortality of Diabetes Mellitus (DM) patients. Inflammation has a pivotal role in DN pathogenesis. Red cell distribution width (RDW) is a current parameter which has supposed as a marker of ineffective erythropoiesis depending on chronic inflammation and neurohumoral activation. We aimed to compare RDW levels between DM patients with and without diabetic nephropathy and also evaluate the effect of diabetic nephropathy on RDW. A total of 101 DM patients (58 diabetic nephropathy patients and 43 patients without diabetic nephropathy) were included in this study. All anthropometric and laboratory measures were recorded. SPSS 17.0 was used for the statistical analysis of data. RDW level of diabetic nephropathy patients was significantly higher than patients without diabetic nephropathy (p=0.032). When we compare the DN and non-DN groups, fasting blood glucose, HbA1c, LDL-cholesterol and duration of diabetes were significantly higher (respectively p= 0.01, 0.01, 0.048, <0.001), whereas there was no statistically significant difference for triglycerides, HDL-cholesterol, creatinine, height and weight of the patients (respectively p=0.939, 0.347, 0.128, 0.418, 0.851). Since RDW index is a cheap and easy method it could be used to show increased inflammation and assessment of the atherosclerotic process in diabetic nephropathy patients.

Keywords: Diabetes Mellitus, Diabetic Nephropathy, RDW


Diyabetik Nefropati Hastalarında Eritrosit Dağılım Aralığının (RDW) Değerlendirilmesi

Bülent Bilir1, Betül Ekiz Bilir2, Neslihan Soysal Atile2, Mümtaz Takır3, Ahsen Yılmaz4, Murat Aydın4
1Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilimdalı, Tekirdağ
2Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ Devlet Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü, Tekirdağ
3Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Endokri̇noloji̇ Ve Metaboli̇zma Hastalıkları, İstanbul
4Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilimdalı, Tekirdağ

Diyabetik nefropati, diyabetes mellitüsün (DM) en sık mortalite ve morbidite sebeplerindendir. Diyabetik nefropatinin patogenezinde ve ilerlemesinde inflamasyonun önemli bir rolü vardır. Eritrosit dağılım aralığı (RDW), kronik inflamasyon ve nörohumoral aktivasyona bağlı inefektif eritropoezisi gösterdiği düşünülen yeni bir risk belirteci olarak tanımlanmış güncel bir parametredir. Bu çalışmada, nefropatisi olan ve olmayan toplam 101 tip 2 DM (58 diyabetik nefropati ve 43 nefropatisi olmayan diyabetik) hastada, bir inflamasyon belirteci olarak RDW düzeylerini karşılaştırıp, diyabetik nefropatinin bu parametre üzerinde etkisini incelemeyi amaçladık. Hastaların üre, kreatinin, hemogram, açlık kan şekeri, HbA1c, lipid profili ve kan basıncı düzeyini içeren klinik ve laboratuar verileri kaydedildi. İstatistiksel analizler SPSS 17.0 versiyonu ile yapıldı. Diyabetik nefropati grubunda RDW düzeyi nefropatisi olmayan diyabetik gruptan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0.032). Gruplar arası karşılaştırmada; AKŞ, HbA1c, LDL ve DM yaşı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanırken( p değerleri sırasıyla; 0.01, 0.01, 0.048, <0.001), trigliserit, HDL, kreatinin, boy ve kilo açısından anlamlı fark saptanmamıştır (p değerleri sırasıyla; 0.939, 0.347, 0.128, 0.418, 0.851). Diyabetik nefropati hastalarında artan inflamasyonun ve aterosklerotik sürecin değerlendirilmesinde, maliyeti düşük bir indeks olan RDW’nin günlük pratikte kullanımı önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitüs, Diyabetik Nefropati, RDW


Bülent Bilir, Betül Ekiz Bilir, Neslihan Soysal Atile, Mümtaz Takır, Ahsen Yılmaz, Murat Aydın. Evaluation of Red Cell Distribution Width (RDW) in Diabetic Nephropathy Patients. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 156-160

Corresponding Author: Bülent Bilir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ