Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The operating room team’s knowledge and the experiences about anesthesia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 153-156

The operating room team’s knowledge and the experiences about anesthesia

Fatma Sarıcaoğlu, Seda Banu Akıncı, Beyhan Güler, Meral Kanbak
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara

The image and status of anaesthesiologists in the eyes of medical and lay communities has always been a problem. Despite a great evolution in anaesthesiology, which has contributed to the progress in the field of surgery, the network media does not always emphases the role of the anaesthetic team. We conducted a survey to explore the operating room team’s idea about anaesthesia and their experiences. We think it is important to know what do our work team think about our job.
Surveys were returned by 222 person (67 %) of 326. Eighty percent of respondents (173) thought that anesthesiologists are doctorsand other working area of the anestesiologist are Intensive care unit (32 %), pain unit (38 %) and Cardiopulmonary
resuscitation (13 %) seventy four (71 %) person had an operation and 48 of them (47 %) are satisfied from anaesthesia.
In conclusion, our survey highlights operating room teams’ knowledge and attitudes about the speciality and practice of anaesthesia in large university hospital. The appreciation of anaesthesiologists’ “nonoperating“ roles and role in safe recovery
was high as well.
We anaesthesiologist should do more efforts to enlighten patients and our operating room team at every opportunity so that they would understand our work fields and evaluate anaesthesiologists correctly

Keywords: Anesthesiology, anestesiologist


Ameliyathane çalışanlarının anestezi konusundaki görüşleri ve deneyimleri

Fatma Sarıcaoğlu, Seda Banu Akıncı, Beyhan Güler, Meral Kanbak
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Anesteziyologların görev ve imajları tıp camiasında tam olarak algılanamamakta ve bazı problemlere neden olmaktadır. Cerrahi tekniklerde gelişmeye de katkıda bulunan, anesteziyolojideki büyük ilerlemeye rağmen, anestezi doktorlarının rolü genellikle arka planda tutulmaktadır.
Biz ameliyathane çalışanlarının anestezi hakkındaki fikirleri ve deneyimlerini araştırmak üzere bir anket düzenledik. Beraber çalıştığımız arkadaşların işimiz hakkındaki düşündüklerini öğrenmenin önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anket, 326 ameliyathane çalışandan 222 tanesinden (%67) geri döndü. Katılımcıların % 80’i (173 kişi) anesteziyologların doktor olduğunu ve diğer çalışma alanları olarak yoğun bakım (% 32), ağrı ünitesi (% 38) ve kardiyopulmoner resüsitsyon (% 13) bildirdi. Yetmiş dört kişi (% 71) operasyon geçirmiş ve bunların 48’i (% 47) anesteziden memnun kalmıştı.
Sonuç olarak, büyük bir üniversite hastanesinde ameliyathene personelinin anestezi uygulamaları ve uzmanlığı hakkındaki bilgileri ve tutumlarına ışık tutan bir anket olmuştur. Anesteziyologların ameliyathane dışındaki görevleri ameliyathanedeki görevleri gibi bilinmektedir.
Biz anesteziyologların, hastaları ve ameliyathanedeki çalışma arkadaşlarımızı işimizin önemini ve çalışma alanlarımızı doğru olarak anlamaları için her fırsatta daha fazla efor sarfetmemiz gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, anestezist


Fatma Sarıcaoğlu, Seda Banu Akıncı, Beyhan Güler, Meral Kanbak. The operating room team’s knowledge and the experiences about anesthesia. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 153-156

Corresponding Author: Fatma Sarıcaoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved