Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
To estimate the nutritional status of the surgical patients with two different tecniques [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 129-133

To estimate the nutritional status of the surgical patients with two different tecniques

A. Esra Sağıroğlu, Nursen Koltka, Fatih Öztekin, Hayriye Yeşil, Tayyibe Kaşıkçı, Melek Çelik
SB Istanbul Goztepe Training and Research Hospital Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

The main factor used in malnutrition prevalance is the nutritional status of the patients at hospital admission. This study is to estimate the incidance of malnutrition in surgical patients and to compare the results of the subjective global evalution and nutritional risk index.
After ethic comittee aproval, SGE, height, weight, BMI, MAC, Hb, albumin, weight loss within 6 months and NRI of 741 patients were noted or calculated. Length of stay in the hospital, complications, pathologies (oncologic or non-oncologic) were also noted.
According to NRI 45 patients (6 %) mild malnutrition, 49 patients (6.54 %) moderate and according to SGE 26 patients (3.5 %) were evaluated as moderate malnutrition. NRI and
SGE were in correlation statistically in all parameters except height. There was no difference in complications rates.
Both methods correlate with the parameters used to evaluate nutrition. Either one, NRI or SGE can be used for nutritional assessment.

Keywords: Malnutrition, nutritional index, subjective global assessment


Cerrahi hastalarında beslenme durumunun iki ayrı teknikle belirlenmesi

A. Esra Sağıroğlu, Nursen Koltka, Fatih Öztekin, Hayriye Yeşil, Tayyibe Kaşıkçı, Melek Çelik
Sb İstanbul Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

Hastane malnütrisyonunu belirleyen faktörlerden birisi hastaların hastaneye kabul edildikleri andaki beslenme durumudur. Bu çalışma, cerrahi operasyon için yatışı yapılan olguların malnütrisyon prevalansını belirlemek ve subjektif global değerlendirme (SGD) ile nütrisyonel risk indeksi (NRI) karşılaştırmak için gerçekleştirilmiştir.
Etik kurul onayı alındıktan sonra yatışı yapılan 741 olgu çalışmaya alındı. Olguların yatışda SGD’leri, boy, kilo, vücut kitle indeksi (VKI), kol çevresi ölçümleri yapıldı, kan örneği alınarak hemogram, albümin değerleri saptandı, son 6 aylık kilo kaybı ile NRI hesaplandı. Hastaların hastanede yatış süreleri, komplikasyonları ile patoloji cinsleri kayıt edildi.
NRI’ne göre olguların 45’i (% 6) hafif malnütrisyonlu, 49’u (% 6.54) orta malnütrisyonlu, SGD’ye göre olguların 26’sı (% 3.5) orta malnütrisyonlu olarak değerlendirildi. NRI ve SGD ile antropometrik ve laboratuvar değerleri ilişkisine bakıldığında, boy dışında tüm değerler istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahipti. Olguların çoğunluğunda komplikasyon görülmediğinden gruplar arasında fark yoktu.
Çalışmamızda kullandığımız her iki metot da nütrisyonel durumu belirleyen faktörlerle ilişki göstermektedir. Bu yüzden her iki metodun da beslenme durumunu belirlemede kullanılabileceği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, nütrisyonel risk indeks, subjektif global değerlendirme


A. Esra Sağıroğlu, Nursen Koltka, Fatih Öztekin, Hayriye Yeşil, Tayyibe Kaşıkçı, Melek Çelik. To estimate the nutritional status of the surgical patients with two different tecniques. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 129-133

Corresponding Author: A. Esra Sağıroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved