Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Assessment of Nocturnal Hypoventilation by Different Methods and Definitions in Children with Neuromuscular Disease: Oxycapnography and Blood Gas Analysis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 106-116 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.42385  

Assessment of Nocturnal Hypoventilation by Different Methods and Definitions in Children with Neuromuscular Disease: Oxycapnography and Blood Gas Analysis

Yetkin Ayhan1, Elif Yuksel Karatoprak2, Zeynep Reyhan Onay1, Sinem Can Oksay1, Saniye Girit1
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Pulmonology, İstanbul
2IstanbulMedeniyet University, Faculty of Medicine, Depatment of Pediatric Neurology, İstanbul

Objective: To investigate whether partial arterial carbon dioxide pressure (PaCO2) level in arterial blood gas analysis that was used to predict nocturnal hypoventilation (NH) is concordant with nocturnal end-tidal CO2 (PetCO2) measurement obtained by a noninvasive method of oxycapnography in children with neuromuscular disease (NMD).
Methods: Twenty-one patients aged 6-18 years with a confirmed diagnosis of NMD were enrolled. Each patient underwent a nocturnal oxycapnography study using an orinasal probe and a pulse oximetry finger probe to record PetCO2, oxygen saturation (SpO2), pulse rate, and respiratory rate. Arterial blood gas analysis was performed to record PaCO2 levels on three occasions at night (23: 00 pm, 03: 00 am, 07: 00 am).
Results: The mean overnight PaCO2 level of the three blood gas analyses (mean PaCO2noct) was 41.78±4.69 mmHg. A significant change was observed between mean PaCO2 23: 00 and PaCO2 07: 00 levels (p=0.032). There was no significant difference between PaCO2, PetCO2, and SpO2 levels in the NMD group. The interclass correlation coefficient between PaCO2 07: 00 and PetCO2 levels was 0.791 (95% CI: 0.533-0.923); the interclass correlation coefficient between overnight mean PaCO2 and PetCO2 levels was 0.811 (95% CI: 0.533-0.923).
Conclusion: Our study indicates that nocturnal PetCO2 and PaCO2 levels were statistically comparable but the use of PaCO2 alone is not adequate to make an early diagnosis of NH in NMD. There is a need for making more restrictive definitions for NH, and conducting studies with larger study populations to reach an agreement on the best definition of hypoventilation, and updating consensus guidelines.

Keywords: Neuromuscular Disease, Nocturnal hypoventilation, end-tidal CO2, partial arterial carbon dioxide pressure, oxycapnography


Nöromusküler Hastalığı Olan Çocuklarda Kronik Ventilasyon Bozukluğunun Oksikapnografi ve Kan Gazı Yöntemleriyle Değerlendirilerek Karşılaştırılması

Yetkin Ayhan1, Elif Yuksel Karatoprak2, Zeynep Reyhan Onay1, Sinem Can Oksay1, Saniye Girit1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Nokturnal hipoventilasyonu (NH) tahmin etmek için arteriyel kan gazı analizinde parsiyel arteriyel karbondioksit basıncı (PaCO2) ile invaziv olmayan bir yöntem olan oksikapnografi ile elde edilen nokturnal end-tidal CO2 (PetCO2) ölçümünün birbiriyle uyumlu olup olmadığını araştırmak.
Yöntem: Doğrulanmış NMD tanısı olan 6-18 yaşları arasında 21 hasta kaydedildi. Her hasta, PetCO2, oksijen satürasyonu (SpO2), nabız sayısı ve solunum hızını kaydetmek için bir orinasal prob ve bir nabız oksimetre parmak probu kullanılarak bir nokturnal oksikapnografi çalışmasına tabi tutuldu. PaCO2 seviyelerini kaydetmek için gece üç kez (23: 00 pm, 03: 00 am, 07: 00 am) arteriyel kan gazı analizi yapıldı.
Bulgular: Üç kan gazı analizinin ortalama gecelik PaCO2 seviyesi (ortalama PaCO2noct) 41,78±4,69 mmHg idi. Ortalama PaCO2 23: 00 ve PaCO2 07: 00 seviyeleri arasında anlamlı bir değişiklik gözlendi (p=0,032). NMD grubunda PaCO2, PetCO2 ve SpO2 seviyeleri arasında anlamlı bir fark yoktu. PaCO2 07: 00 ve PetCO2 sonuçları arasındaki sınıflar arası korelasyon katsayısı 0,791 (%95 CI: 0,533-0,923); Gecelik ortalama PaCO2 ve PetCO2 arasındaki sınıflar arası korelasyon katsayısı 0,811 (%95 CI: 0,533-0,923) idi.
Sonuç: Çalışmamız, nokturnal PetCO2 ve PaCO2 düzeylerinin istatistiksel olarak karşılaştırılabilir olduğunu, ancak NMD’de NH’nin erken teşhisi için tek başına PaCO2 kullanımının yeterli olmadığını göstermektedir. NH için daha kısıtlayıcı tanımlar yapmaya, hipoventilasyonun en iyi tanımı üzerinde bir anlaşmaya varmak için daha geniş çalışma popülasyonları ile çalışmalar yürütmeye ve kılavuzları güncellemeye ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Nöromüsküler Hastalık, Nokturnal hipoventilasyon, end-tidal CO2, parsiyel arteriyel karbondioksit basıncı, oksikapnografi


Yetkin Ayhan, Elif Yuksel Karatoprak, Zeynep Reyhan Onay, Sinem Can Oksay, Saniye Girit. Assessment of Nocturnal Hypoventilation by Different Methods and Definitions in Children with Neuromuscular Disease: Oxycapnography and Blood Gas Analysis. Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 106-116

Corresponding Author: Saniye Girit, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved