Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Adult acute disseminated encephalomyelitis: Case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 224-227 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.224  

Adult acute disseminated encephalomyelitis: Case report

Fatma Sarı Doğan1, Onur İncealtın1, Aykut Yüksel1, Behçet Varışlı1, Münevver Okay2, İlknur Cantürk Aydın2, Nihal Işık2
1Goztepe Training and Research Hospital, Emergency Medicine, Istanbul
2Goztepe Training and Research Hospital, Neurology Clinic, Istanbul

Acute disseminated encephalomyelitis (ADEM), is an inflammatory and demyelinization disorder of central neurvous system (CNS). This disease is characterized by common neurologic findings with multifocal lesion at spinal cord. As etiological factors of ADEM, viral and bacterial infections and also some vaccines have been held responsible. Men are affected more than women, and the disease is generally seen in childhood. Diagnoses have been made based on clinic and radiologic findings. In this article a 40 year- old woman who presented with worsened general condition, and alteration of consciousness who was diagnosed as ADEM after clinical and radiological evaluations. In this article we wanted to emphasize that ADEM which can be cured without any sequelae in % 80 of the patients with early diagnosis and appropriate treatment is mostly seen in childhood, but it must be remembered as a diagnostic entity in adults.

Keywords: Adult acute disseminated encephalomyelitis, emergency


Adult akut dissemine ensefalomiyelit olgusu

Fatma Sarı Doğan1, Onur İncealtın1, Aykut Yüksel1, Behçet Varışlı1, Münevver Okay2, İlknur Cantürk Aydın2, Nihal Işık2
1Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul
2Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul

Akut dissemine ensefalomiyelit, merkezi sinir sisteminin enflamatuvar, demiyelinizan bir hastalığıdır. Tipik olarak yaygın nörolojik bulgularla birlikte, beyin ve spinal kordda multifokal lezyonlarla karakterizedir. Etiyolojide viral, bakteriyel etkenlerin yanı sıra bazı aşılar sorumlu tutulmaktadır. Erkeklerde daha çok bildirilen bu hastalık genellikle çocukluk çağında görülmektedir. Tanı klinik ve radyolojik bulgulara dayanılarak konulmaktadır. Bu makalede, genel durum bozukluğu ve bilinç değişikliği ile başvuran, klinik ve radyolojik değerlendirme sonrası akut dissemine ensefalomiyelit tanısı alan 40 yaşında bir kadın olgu sunulmuş; erken tanı ve uygun tedavi ile % 80’i nörolojik sekel kalmadan iyileşebilen bu hastalığın daha çok çocuklarda görülse de erişkin yaş grubunda da hatırlanması gerektiği vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adult akut dissemine ensefalomyelit, acil


Fatma Sarı Doğan, Onur İncealtın, Aykut Yüksel, Behçet Varışlı, Münevver Okay, İlknur Cantürk Aydın, Nihal Işık. Adult acute disseminated encephalomyelitis: Case report. Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 224-227

Corresponding Author: Fatma Sarı Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved