Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Papillary uroepithelial neoplasia: Case report [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 247-249 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2014.247  

Papillary uroepithelial neoplasia: Case report

Neslihan Gülçin1, Murat Mutuş1, Ali İhsan Anadolulu1, Abdullah Aydın2, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa1, Hamit Okur1
1Istanbul Civilization University, Goztepe Training and Research Hospital, Pediatric Surgery, Istanbul
2Istanbul Civilization University, Goztepe Training and Research Hospital, Pathology, Istanbul

Uroepithelial tumors are rarely encountered in childhood. So, etiology and prognosis of tumors in this age group are not clear. Our aim is to present a 14 year-old female patient with the complaint of painless hematuria who happens to have a papillary lesion in the bladder detected during examinations performed 18 month after cystoscopic excision of the tumor.

Keywords: Children, inverted papilloma, uroepithelial tumors, prognozis


Papiller üroepitelyal neoplazm: Olgu sunumu

Neslihan Gülçin1, Murat Mutuş1, Ali İhsan Anadolulu1, Abdullah Aydın2, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa1, Hamit Okur1
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İstanbul

Çocukluk çağında üroepitelyal tümörlere ender rastlanmaktadır. Bu yüzden, bu yaş grubunda tümörün etyolojisi ve prognozu net olarak aydınlatılmış değildir. Ağrısız gross hematüri yakınması ile başvuran ve tetkiklerinde mesanede papiller lezyon saptanıp sistoskopik tümör eksizyonu yapılan ve 18 ay sonra nüks saptanan 14 yaşında bir kız hastanın sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, inverted papillom, üroepitelyal tümörler, prognoz


Neslihan Gülçin, Murat Mutuş, Ali İhsan Anadolulu, Abdullah Aydın, Çiğdem Ulukaya Durakbaşa, Hamit Okur. Papillary uroepithelial neoplasia: Case report. Medeniyet Med J. 2014; 29(4): 247-249

Corresponding Author: Neslihan Gülçin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ