Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Is ACE-27 a reliable method for predicting mortality of hip fractures treated with hemiarthroplasty in the elderly? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 260-265 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.260  

Is ACE-27 a reliable method for predicting mortality of hip fractures treated with hemiarthroplasty in the elderly?

Mesut Tahta1, Tuğrul Bulut1, Tahir Öztürk1, Muhittin Şener1, İzge Günal2
1Katip Celebi University, Izmir Ataturk Training and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Izmir / TURKEY
2Dokuz Eylul University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Izmir / TURKEY

Several methods have been developed taking comorbid factors into consideration for prediction of the mortality risk in hip fractures in the elderly patients; but the perfect risk model for predicting mortality following hip fracture surgery does not exist. ACE-27 scoring method is basically a successful method for the prediction of the risk of mortality used in the oncology literature.The aim of this study was to examine the success of the ACE-27 scoring in the prediction of mortality by comparison with the accepted methods of CCI and ASA. An evaluation was made of the data of patients with the diagnosis of hip fracture in the elderly. Patients were examined in 2 groups. Group 1: 49 patients who died within 1 year postoperatively and Group 2: 65 patients who survived longer than 1 year. The patients of both groups were retrospectively scored using CCI and ACE-27 scoring systems. The ASA scoring performed by an anesthetist was taken into consideration. The scoring systems were evaluated in terms of mortality and comparative effectiveness to each other. There were no significant differences between two groups with respect to age (p=0.699), female: male ratio (p=0.256), hospitalisation period (p=0.314), mean time from trauma to surgery (p=0.375), mean duration of surgery (p=0.421) A statistically significant relationship was found between the groups with respect to ACE-27 (p<0.05), CCI and ASA (p<0.05) scorings. In the ROC analysis, the greatest area under the curve was obtained with the ACE-27 (AUC: 0.799). ACE-27 has the highest predictive power and is a valid and reliable method which could be used in the prediction of 1-year mortality in elderly patients with a hip fracture.

Keywords: Elderly, hip fracture mortality, risk prediction, scoring


ACE-27, Hemiartroplasti ile Tedavi Edilmiş Yaşlı Hastalardaki Kalça Kırıklarında Mortalitenin Tahmininde Güvenilir Bir Yöntem midir?

Mesut Tahta1, Tuğrul Bulut1, Tahir Öztürk1, Muhittin Şener1, İzge Günal2
1Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir / Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir / Türkiye

Yaşlı hastalardaki kalça kırıklarında mortalitenin tahmin edilebilmesi amacıyla, komorbid faktörleri esas alan çeşitli skorlama yöntemleri geliştirilmiştir. Ancak mükemmel risk modeli ve tahmin gücüne halen ulaşılabilmiş değildir. ACE-27 skorlama yöntemi esas olarak onkoloji literatüründe kullanılan başarılı bir mortalite risk tespit yöntemidir. Mevcut çalışmanın amacı ACE-27 skorlama yönteminin, kabul görmüş ve yaygın kullanılan yöntemler olan CCI ve ASA ile karşılaştırarak yaşlı hastalardaki kalça kırıklarının mortalitesindeki tahmin gücünü ve başarısını ölçmektir. Çalışmamızda, kalça kırığı olan yaşlı hastaların bilgisi değerlendirmeye alındı. Hastalar 2 grup olarak düzenlendi: Grup 1’de ameliyat sonrası 1 yıl içinde ölen 49 hasta varken; Grup 2’de ameliyat sonrası 1 yıldan daha uzun yaşayan 65 hasta vardı. Her iki gruptaki hastalara retrospektif olarak dosya bilgileri üzerinden CCI ve ACE-27 skorlamaları yapıldı. ASA skorunda ise anestezistin yaptığı skor değeri esas alındı. Her üç skorlama sistemi mortaliteyi tahmin gücü açısından karşılaştırıldı. Her iki grup arasında yaş (p=0.699), kadın: erkek oranı (p=0.256), hastanede kalış süresi (p=0.314), travmadan ameliyata kadar geçen süre (p=0.375), ortalama ameliyat süresi (p=0.421) açısından fark yoktu. Gruplar arasında ACE-27 (p<0.05), CCI ve ASA (p<0.05) değerleri açısından anlamlı fark mevcuttu. ROC analizinde eğri altında kalan alan en fazla ACE-27 ile elde edildi (AUC: 0.799). Yaşlı hastalardaki kalça kırıklarının 1 yıllık mortalitesinin tahmininde ACE-27, CCI ve ASA’ya gore daha etkin, güvenilir bir skorlama yöntemidir ve ortopedi ve travmatoloji pratiği içinde güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, kalça kırığı, mortalite, risk tahmini, skorlama


Mesut Tahta, Tuğrul Bulut, Tahir Öztürk, Muhittin Şener, İzge Günal. Is ACE-27 a reliable method for predicting mortality of hip fractures treated with hemiarthroplasty in the elderly?. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 260-265

Corresponding Author: Mesut Tahta, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ