Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evidence based symptoms management in menopause [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 157-163 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.157  

Evidence based symptoms management in menopause

Handan Özcan1, Ümran Oskay2
1Gumushane University Health Services Vocational School, Gumushane
2Istanbul University, Florence Nightingale School of Nursing, Istanbul

Menopause, is woman’s transition from women’s reproductive age to the lost of her reproductive ability due to the regression of ovarian functions. Average age of menopause is 51 years worldwide, and its rate ranged from 45 to 55 years. Early Menopausal age in developing countries comes earlier than in developed countries. During menopause, hormonal, physical and emotional changes occur due to decrease in estrogenic hormone. During menopause, women seeking alternative treatment methods usually prefer treatment modalities compatible with their cultural backgrounds. These methods include acupuncture, yoga, relaxation movements, manipulation techniques, meditation, exercise, homeopathy, traditional Chinese medicine, natural sources of estrogen, diet, vitamins and minerals.

Keywords: Menopause, alternative treatment, symptoms


Menopoz döneminde semptom yönetiminde kanıta dayalı uygulamalar

Handan Özcan1, Ümran Oskay2
1Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Gümüşhane
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Menapoz, kadınların üreme çağından, over fonksiyonlarındaki gerilemeye bağlı üreme yeteneğinin kaybolduğu çağa geçtiği bir yaşam dönemidir. Dünya çapında ortalama menopoz yaşı 51 iken, bu oran 45-55 arasında değişmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde menopoz yaşı gelişmiş ülkelere göre daha erkendir. Menopoz dönemde, östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak kadınlarda hormonal, fiziksel ve duygusal değişimler meydana gelmektedir. Menopoz dönemde alternatif tedavi arayışında olan kadınlar genellikle kültürel yapılarıyla bağdaşan tedavi yöntemlerini tercih ederler. Bu yöntemler arasında akupunktur, yoga, rahatlama hareketleri, manipülasyon teknikleri, meditasyon, egzersiz, homeopati, geleneksel Çin ilaçları, doğal östrojen kaynakları, diyet, vitaminler ve minareller yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Menopoz, alternatif tedavi, semptom


Handan Özcan, Ümran Oskay. Evidence based symptoms management in menopause. Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 157-163

Corresponding Author: Handan Özcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved