Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Quality of Life, Participation, and Functional Status in Cerebral Palsy: A 13-year Follow-up Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 105-112 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.54920  

Quality of Life, Participation, and Functional Status in Cerebral Palsy: A 13-year Follow-up Study

Bilinc DOGRUOZ KARATEKIN1, Afitap ICAGASIOGLU2
1Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul, Turkey

Objective: This study aimed to investigate the current status and changes in motor and functional status, participation, and quality of life of individuals with cerebral palsy (CP) during the 13-year follow-up.
Methods: Data from the database were retrospectively analyzed, including comorbidities, mobility status, orthotic usage, and information about the rehabilitation program and follow-up. The EuroQol 5-Dimension 3-Level (EQ-5D-3L) was used to measure the health-related quality of life.
Results: Of our participants, 38.4% could independently walk 13-years ago, which increased to 51.2% presently. The orthotic usage decreased from 48.7% to 25.6%, and the rate of continuing rehabilitation decreased from 100% to 58.9%. The mean EQ-5D-3L score was 0.36±0.42, and the mean EQ-visual analog scale score was 68±24.01.
Conclusions: Individuals with CP and their caregivers should be aware that CP is a lifelong disease and their continuity in rehabilitation programs should be encouraged. Independence in daily life activities should be aimed and participation in social life should be ensured.

Keywords: Cerebral palsy, quality of life, disability, participation


Serebral Palside Yaşam Kalitesi, Katılım ve Fonksiyonel Durum: 13 Yıl Takip Çalışması

Bilinc DOGRUOZ KARATEKIN1, Afitap ICAGASIOGLU2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Serebral palsili (SP) bireylerin 13 yıllık izlem süresince fonksiyonel durum, katılım ve yaşam kalitelerindeki değişimin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Geçmiş veriler veritabanından elde edildi. Komorbiditeler, mobilite durumu, ortez kullanımı, rehabilitasyon programı ve izlem bilgileri sorgulandı. Sağlık-la ilişkili yaşam kalitesini ölçmek için EuroQol 5-Dimension 3-Level (EQ-5D-3L) kullanıldı.
Bulgular: On üç yıl önce katılımcıların %38,4’ü bağımsız yürüyebiliyorken, günümüzde bu oran %51,2’ye yükselmişti. Ortez kullanımının %48,7’den %25,6’ya, rehabili-tasyona devam etme oranının %100’den %58,9’a düştüğü tespit edildi. Ortalama EQ-5D-3L skoru 0,36±0,42, ortalama EQ-vizüel analog skala skoru 68±24,01 idi.
Sonuçlar: SP’li bireyler ve bakım verenlerinde, SP’nin ömür boyu süren bir hastalık olduğu farkındalığı yaratılmalı ve rehabilitasyon programlarına devamlılıkları teşvik edilmelidir. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık hedeflenmeli, sosyal yaşama katılımları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Serebral palsi, yaşam kalitesi, disabilite, katılım


Bilinc DOGRUOZ KARATEKIN, Afitap ICAGASIOGLU. Quality of Life, Participation, and Functional Status in Cerebral Palsy: A 13-year Follow-up Study. Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 105-112

Corresponding Author: Bilinc DOGRUOZ KARATEKIN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved