Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Effects of long-term oxygen therapy on mortality and compliance of patients with severe COPD [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 134-136

Effects of long-term oxygen therapy on mortality and compliance of patients with severe COPD

Zuhal Karakurt, Nur Güngör, Müyesser Ertuğrul, Murat Korkmaz, Sinan Arslan, Ebru Sulu, Mehmet D. Tavşan, Canan Gedik, Hatice Türker
SSK Sureyyapasa Chest Diseases Hospital of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis, Istanbul

Long term oxygen therapy (LTOT) at home is one of the routine treatment besides the pharmacologic therapy in severe chronic obstructive pulmoner disease (COPD). Our object in this study to investigate the survival of patients with COPD receiving LTOT.
Retrospectively, 63 death male patients using LTOT were examined in our center between 1998-2000. Their time of death and duration of oxygen using per day were recorded by calling patients’home. Patients were allocated to Group 1 and Group 2.
Group1 included 34 patients who were receiving LTOT; mean of their age 61±12 yr (range 35-75 yr), the arterial blood gas values which were registered at hospital just before their death time; PO2 51±11 mmHg, PCO2 60±15, SaO2 % 81±8, their daily nasal O2 using time was 12±2 hrs/day. The lasting period until their death time was 5.6±5.1 months. In Group 2 there are 29 patients who didn’t use oxygen at home (less or
more than 6 hrs/day) in spite of given LTOT. Their mean age was 63±9 yrs. (range 45-80). Their last artery blood gas values PaO2 51±14 mmHg, PaCO2 50±14 mmH, SaO2 % 82.9, and the lasting period until their death time was 5.2±4.9 months.
In our study we showed that compliance of patients with severe COPD whose taken LTOT were poor and therefore no any effect of oxygen therapy on the mortality. We conclude that this result may be related to the insufficiency of the education that is given the patients and so when we suggest LTOT more kind of education about using must be given to the patients.

Keywords: COPD, LTOT, mortality


Ciddi KOAH olgularında evde uzun süreli oksijen tedavisine uyum ve mortaliteye etkisi

Zuhal Karakurt, Nur Güngör, Müyesser Ertuğrul, Murat Korkmaz, Sinan Arslan, Ebru Sulu, Mehmet D. Tavşan, Canan Gedik, Hatice Türker
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümü, İstanbul

Kronik obstrüktif akciğer hastalığında (KOAH) evde uzun süreli oksijen tedavisi (USOT) ileri derecedeki olgularda farmakolojik tedavinin yanısıra rutin uygulanan tedavi yöntemlerinden biridir. Çalışmamızda ileri derecede KOAH’lı olgularda USOT’un sağkalıma katkısı ve hasta uyumunu araştırmayı amaçladık.
Merkezimizde 1998-2000 yılları arasında ilaç tedavisine ilaveten USOT kullanan ve ölen 63 erkek hasta retrospektif olarak incelemeye alındı. Evleri telefonla aranarak ölüm günleri ve günde kullandığı oksijen (litre/dk) süresi kayıt edildi. Olgular daha sonra kullanılan USOT süresine (6 saat/gün uzun ya da kısa olması) göre 2 gruba ayrıldı.
USOT kullanan grup 1’de 34 hasta olup yaş ortalaması 61±.12 (35-75) idi. Ölümlerinden önce hastaneye son başvuru arter kan gazı değerleri sırasıyla; PaO2 51±.11 mmHg, PaCO2 60±15 mmHg, SaO2 % 81±8, günlük ortalama nazal O2 kullanım süresi 12±2 saat/gün idi. USOT verildikten sonra ölümlerine kadar geçen süre ortalama 5.6±5.1 ay idi. USOT verildiği halde evde oksijen kullanmayan (<6 saat/gün) grup 2’de ise 29 hasta olup yaş ortalaması 63±9 (45-80) idi. En son arter kan gazları; PaO2 51±14 mmHg, PaCO2 50±14 mmHg, SaO2 % 82±9, ölüme kadar geçen süre ortalama 5.2±4.9 ay idi.
USOT tedavisine alınan ileri KOAH’lı olgularda, USOT’ne uyumun kötü olduğu durumlarda KOAH’da USOT kullanımının mortalite üzerine etkisinin olmadığı gösterildi. Bu durumun USOT önerilen hastalara verilen eğitimin yeterli olmamasından kaynaklandığı, bu nedenle USOT önerildiğinde tedavinin kullanımı hakkında daha iyi bir eğitim verilmesinin gerekli olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: KOAH, USOT, mortalite


Zuhal Karakurt, Nur Güngör, Müyesser Ertuğrul, Murat Korkmaz, Sinan Arslan, Ebru Sulu, Mehmet D. Tavşan, Canan Gedik, Hatice Türker. Effects of long-term oxygen therapy on mortality and compliance of patients with severe COPD. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 134-136

Corresponding Author: Zuhal Karakurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved