Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Can Affective Domain Skills Be Developed in Nursing Education? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 296-300 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.1006  

Can Affective Domain Skills Be Developed in Nursing Education?

Fatma Nevin Sisman1, Sevim Buzlu2
1Marmara University Faculty Of Health Sciences Nursing Department
2Istanbul University Florence Nightingale Nursing Faculty, Mental Health And Psychiatric Nursing Department

When providing care, it is very important for nurse to understand the patient, to manage his/her emotions, to empathize, and communicate effectively. In order to achieve this, nurses primarily need to aware of, express, and manage their own feelings and develop skills of empathy. Because the use of these developed skills in occupational practices would increase the quality of care, it is important to make these skills gained during education period. In this review, affective domain skills of nursing students in their undergraduate education was be examined in the light of current literature.

Keywords: nursing, nursing students, emotion, affective domain


Hemşirelik Eğitiminde Duyuşsal Alan Geliştirilebiliyor mu?

Fatma Nevin Sisman1, Sevim Buzlu2
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Hemşirenin bakım hizmeti verirken hastayı anlayabilmesi, onun duygularını yönetebilmesi için etkili iletişim kurması ve empati yapabilmesi çok önemlidir. Bunu yapabilmesi için hemşirelerin kendi duygularını fark etmesi, ifade etmesi, yönetmesi ve empati becerilerini geliştirmesi gerekmektedir. Bu becerilerin mesleki uygulamalarda kullanımı bakımın kalitesini artıracağından eğitim sürecinde kazandırılması önem kazanmaktadır. Bu derlemede, hemşirelik öğrencilerinin lisans eğitimlerinde duyuşsal becerileri düzeyleri güncel literatür ışığında gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: hemşirelik, hemşirelik öğrencileri, duygu, duyuşsal alan


Fatma Nevin Sisman, Sevim Buzlu. Can Affective Domain Skills Be Developed in Nursing Education?. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 296-300

Corresponding Author: Fatma Nevin Sisman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ